Open Badges pilot van Q-highschool

In de gamewereld is het al heel lang bekend: Trophies en Achievements verdienen voor een prestatie, werkt uiterst motiverend voor gamers. Het is een vorm van erkenning. Ook nodigt het uit om door te zetten en het volgende level van een spel te behalen of net zo lang te oefenen tot je een bepaalde vaardigheid onder de knie hebt. Als je dan een Trophy of Achievement behaald hebt, kun je deze vol trots op je gamer-profielpagina tonen.

Zou je dit gegeven ook niet kunnen inzetten voor het onderwijs? Met deze vraag is Quadraam binnen de Q-highschool een pilot gestart met Open Badges in het VO. 

Open Badges zijn, net als Trophies en Achievements, digitale insignes die worden weergegeven als pictogrammen of logo’s op een webpagina of andere online locatie. Deze icoontjes laten zien dat iemand bepaalde kennis heeft opgedaan of bepaalde vaardigheden beheerst. 

Badges voor kennis én vaardigheden

Binnen de Q-highschool heeft een pilot met Open Badges gelopen bij twee modules in het Parcours Informatica, te weten Webdesign en Security. Vervolgens hebben we ook Open Badges uitgedeeld bij het avontuur “READY, SET, GO!”, waarbij leerlingen van verschillende Quadraam scholen samen een raceauto bouwen.

Aan het einde van de modules Webdesign en Security kregen leerlingen die deze met goed gevolg hadden afgerond, een Open Badge uitgereikt op een speciaal voor Quadraam gemaakte website. Deze Badges vertegenwoordigen dus opgedane kennis. 

Voor de “READY, SET, GO!” werden vaardigheden-badges gemaakt die tijdens de module werden uitgereikt. Zo waren er Badges voor: veilig werken in een garage, het demonteren ven het interieur van de auto, het werken aan de wielen e.d. 

Ervaringen leerlingen en docenten

Aan het einde van de pilot werden docenten een leerlingen geïnterviewd over hun ervaringen en ideeën over de uitgereikte en ontvangen Open Badges. 

Leerlingen die een kennis-badge ontvingen voor de modules Webdesign en Security waren nog niet zo enthousiast. Zij zagen de meerwaarde van Open Badges vergelijking met het krijgen van een cijfer of een diploma niet direct in. “Een ​diploma klinkt wat serieuzer en belangrijker. Dat heeft een naam. Een badge is niet zo bekend.” Wel geven ze aan dat wellicht in de toekomst wel handig zou kunnen zijn. 

Ook de docenten zagen het uitreiken deze Open Badges meer als een schaduwboekhouding naast de bestaande systemen van Magister of SOM. 

Leerlingen die vaardigheden-badges ontvingen voor “READY, SET, GO!” waren daarentegen wel heel enthousiast. Leerlingen zagen een toegevoegde waarde van de Badges die zij ontvingen, als ze bewezen dat ze een vaardigheid onder de knie hadden. Zeker ook omdat de leerlingen tijdens deze module de mogelijkheid kregen om meer verschillende Badges te behalen. Sommige leerlingen hebben vier Badges behaald, terwijl anderen er zeven kregen. Leerlingen gaven aan hierdoor gemotiveerd te raken, omdat ze zagen dat andere leerlingen iets kunnen, wat zij ook graag onder de knie wilden krijgen. “​Nu moet je 5 jaar lang naar je eindexamen toewerken. Met badges krijg je al prijzen tussendoor”, was een uitspraak van één van hen.

Deze keer zagen ook de docenten de toegevoegde waarde. Zo zagen zij de meerwaarde van de Badges voor het waarderen van vaardigheden die ontwikkeld worden tijdens stages in het bedrijfsleven. In die situatie kunnen docenten en medewerkers uit stagebedrijven samenwerken om criteria voor de Badges te ontwikkelen. Leren in de echte wereld wordt zo op een natuurlijke manier verbonden aan het leren op school. 

Hoe nu verder?

Vanuit de Q-highschool zien we kansen voor het faciliteren van gepersonaliseerd onderwijs, waarin iedere leerling zijn eigen route bepaalt en waarbij opgedane kennis en vaardigheden gecertificeerd worden met Open Badges. Aangezien leerlingen Badges kunnen behalen binnen de scholen van Quadraam, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld binnen de Q-highschool of tijdens stages in bedrijven, krijgt het leren samenhang. 

Een leerling bepaalt zelf welke Badges hij online toont en aan wie. Immers is hij degene die weet welke Badges zijn talenten en vaardigheden van dat moment het beste weergeven. Wat dat betreft sluiten badges goed aan bij de visie van Quadraam ten aanzien van gepersonaliseerd leren.

De Q-highschool wil dan ook verder onderzoek doen naar het gebruik van Open Badges in het VO. Hierbij willen we vragen beantwoord zien als: 

• Welke kennis en/of vaardigheden zijn “badgewaardig” en wie bepaalt de criteria daarvoor?

• Hoe kunnen belangrijke stakeholders, naast docenten, (bedrijven, ouders, leerlingen) betrokken worden bij het formuleren en uitdelen van Open Badges?

• Hoe kunnen Open Badges bijdragen aan het samen leren van leerlingen en docenten/medewerkers?

• Hoe waarborgen we de kwaliteit van Open Badges? 

• Hoe kunnen we de erkenning van Open Badges door andere instellingen bevorderen?

• Welke rol kunnen Open Badges spelen bij het bepalen van leeruitkomsten?