MODULE: ALGEBRA & REKENEN 

Algebra is het rekenen met letters. In de algebra worden getallen voorgesteld door letters en bestaan er allerlei regels die zeggen hoe je met die letters moet rekenen. Veel van de stof in deze module heb je al eens eerder eigen gemaakt. Toch willen we in deze module jou de kans geven om te blijven oefenen zodat er meer routine ontstaat in de basis van de wiskunde. Denk bij deze module ook aan de wetenschappelijke notatie, de rekenregels bij machten en wortels, breuken, enzovoorts. De module Algebra en Rekenen behoort tot de leerstof van het centraal schriftelijke eindexamen.

Doelgroep:
VWO 5

Ook toegankelijk voor:
Alle leerlingen die dit interessant vinden, na overleg met de docent

Dag:
Vrijdag van 8.15 uur tot 9.45 uur

Voorkennis:
Wiskunde op VWO 4-niveau of een HAVO diploma met wiskunde

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg

 

Q-Highschool

Aanmelden

Maak je aanmelding compleet op de volgende pagina.

Wat is wiskunde C?

Wiskunde C is een uitdagend vak in de bovenbouw van het vwo vanaf klas 5. Wiskunde C is dé wiskunde die aansluit bij het profiel Cultuur en Maatschappij. De wiskunde krijgt een plek in de wereld om ons heen. Het rekenen met letters en formules wordt toegepast in concrete contexten, in voorstelbare situaties. Niet het goochelen met getallen wordt benadrukt, maar het analyseren van de vraag en logisch nadenken. Tekstbegrip speelt dan ook een belangrijke rol.
 
Je kunt het vak kiezen als profielkeuzevak in het CM-profiel, of als keuzevak in de andere profielen. Het onderdeel logisch redeneren ligt op het grensvlak van taal, filosofie en wiskunde. In 2017 bijvoorbeeld ging een serie vragen in het eindexamen over de uitspraak: ‘Als je stoer bent, dan ga je laat naar bed. Jij bent niet stoer, dus jij gaat niet laat naar bed.’ Vorm en ruimte sluit aan bij kunst en architectuur. Dan moet je denken aan het berekenen van inhoud en oppervlakte, het maken van een perspectieftekening, of het analyseren van het perspectief in een foto of schilderij.
Je maakt vooral kennis met nieuwe vakgebieden binnen de wiskunde. Voorbeelden daarvan zijn logica, ruimtemeetkunde, recursie, logaritme en de geschiedenis van de wiskunde. Je leest hier meer over bij: “Wat leer je bij wiskunde C?

Waarom zou je wiskunde C kiezen?

Er zijn veel universitaire opleidingen die een vwo-diploma met wiskunde als toelatingseis hebben. De kennis die je bij wiskunde C opdoet sluit prima aan bij alle opleiding die logisch volgen op het C&M-profiel. Economisch gerichte studies sluiten aan op het E&M-profiel en vragen dan ook wiskunde A en de meer technische studies gaan als voorkennis uit van wiskunde B dat zit binnen de natuur-profielen. In veel gevallen heb je dus helemaal geen wiskunde A nodig om een vervolgstudie te kiezen; dit is een groot misverstand.

Wat leer je bij wiskunde C?

We kunnen alle onderdelen opnoemen die we gaan behandelen, maar je hebt nu nog geen idee wat ze allemaal inhouden. Daarom geven we hieronder een paar voorbeelden. In 2018 werd het WK voetbal in Rusland gehouden. De selecties van de 32 landen bestaan uit 23 spelers. Zou het vaak voorkomen dat binnen één selectie twee voetballers op dezelfde dag jarig zijn? Er zijn 365 dagen, dus die kans zal wel niet heel groot zijn. Bij 14 landen is dat echter wel het geval! Toeval? Nee hoor, meestal komt het nóg vaker voor. Hoe dat precies zit, leer je bij de module Kansrekening.

Past wiskunde C bij mij?

Bekijk hier informatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, waarin je kunt vinden welke soort wiskunde verplicht is voor welke wetenschappelijke opleiding. Zo kom je heel snel te weten of wiskunde C iets voor jou is, of dat je toch voor wiskunde A of B moet kiezen.

Losse modules volgen?

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen om losse modules (van 8 weken) te volgen voor wiskunde C. Dat kun je doen als je wiskunde A of B in je vakkenpakket hebt en je nog wat meer uitdaging zoekt op wiskundegebied. Wanneer je een losse module kiest, moet je er wel even op letten of er voorkennis nodig is om een module succesvol af te kunnen ronden. Dat is steeds aangegeven bij de beschrijving van de modules. Ook als je een losse module volgt, maak je de toets of de praktijkopdracht die daarbij hoort. Na afloop ontvang je een certificaat.

Examen doen in wiskunde C?

Je kunt er ook voor kiezen om examen te doen in het vak wiskunde C.

De inhoud van wiskunde C ligt om die reden grotendeels vast: een aantal wiskundeonderwerpen moet dan aan de orde komen. Toch geeft de Q-highschool ons als docenten de vrijheid om een flexibel programma in te richten. Wiskunde C komt als geheel programma neer op 440 uren. Iedere module wordt afgesloten met een product, een opdracht of een toets. Het schoolexamencijfer dat voor de helft meetelt is het afgeronde gemiddelde van alle SE-toetsen en praktische opdrachten. Het andere cijfer haal je op het centrale eindexamen.

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over wiskunde , stel ze dan aan Irmgard van den Eijnden i.vandeneijnden@gymnasiumarnhem.nl of Frank van den Berg f.vandenberg@beekdallyceum.nl, docenten wiskunde C binnen de Q-highschool

 

 

Hieronder staat de module die start in blok 3

 

MODULE: ALGEBRA & REKENEN

Algebra is het rekenen met letters. In de algebra worden getallen voorgesteld door letters en bestaan er allerlei regels die zeggen hoe je met die letters moet rekenen. Veel van de stof in deze module heb je al eens eerder eigen gemaakt. Toch willen we in deze module jou de kans geven om te blijven oefenen zodat er meer routine ontstaat in de basis van de wiskunde. Denk bij deze module ook aan de wetenschappelijke notatie, de rekenregels bij machten en wortels, breuken, enzovoorts. De module Algebra en Rekenen behoort tot de leerstof van het centraal schriftelijke eindexamen.

Doelgroep:
VWO 5 en anderen

Ook toegankelijk voor:
Alle leerlingen die dit interessant vinden

Dag:
Vrijdag van 8.15 uur tot 9.45 uur

Voorkennis:
Wiskunde op VWO 4 niveau of een HAVO diploma met wiskunde

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg

 

 

Hieronder staat de module die start in blok 4

 

MODULE: KANSREKENEN & STATISTIEK

Combinatoriek en Kansrekening vindt zijn oorsprong in gokspelletjes, honderden jaren geleden, maar is een serieuze wetenschap geworden met heel verrassende resultaten. We spelen een spelletje. Jij gooit als eerste met twee dobbelstenen. Gooi je in totaal zes ogen, dan heb je gewonnen. Zo niet, dan mag je tegenstander gooien. Die wint als hij totaal zeven ogen gooit. Zo niet, dan mag jij weer. Etc. Wie heeft de grootste kans om te winnen? Probeer het maar eens uit!
En wist je bijvoorbeeld dat de kans dat er op een voetbalveld twee mensen op dezelfde dag jarig zijn, groter is dan 50%? En dat terwijl er slechts 23 personen rondlopen (vergeet de scheidsrechter niet!) en een jaar maar liefst 365 dagen telt.

Doelgroep:
VWO 5

Ook toegankelijk voor:
Alle leerlingen die dit interessant vinden

Dag:
Vrijdag van 8.15 uur tot 9.45 uur

Voorkennis:
Wiskunde op VWO 4 niveau of een HAVO diploma met wiskunde

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg

 

 

Hieronder staan de modules die volgend schooljaar starten

 

MODULE: FUNCTIES 2: LOGARITME & MACHTSFUNCTIE 

Zoals je een wortel gebruikt om een kwadraat terug te rekenen, zo horen exponentiële en logaritmische verbanden bij elkaar. Machtsfuncties gaan over x2, maar ook over x3 of x12. Hoe zien de bijbehorende grafieken eruit? Hoe kan je met dit soort verbanden rekenen? Verdubbelingstijden en halveringstijden ga je onderzoeken door op een exacte manier de oplossing van een exponentiële vergelijking te vinden en je werpt een blik op logaritmische schaalverdelingen. De module Logaritme & Machtsfunctie behoort tot de leerstof van het centraal schriftelijke eindexamen.

Doelgroep:
VWO 6

Ook toegankelijk voor:
Alle leerlingen die dit interessant vinden

Dag:
Vrijdag van 8.15 uur tot 9.45 uur

Voorkennis:
Wiskunde C module Functies 1: Lineair & Exponentieel afgerond

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg

MODULE: TELLEN & RECURSIE

Op hoeveel manieren kan je een voetbalelftal opstellen? Het aantal manieren waarop je een aantal ballen uit een vaas kunt trekken is afhankelijk van het feit of je de getrokken ballen weer terug doet in de vaas, of niet. Dit zijn voorbeelden van Combinatoriek, het vakgebied van de wiskunde dat zich bezighoudt met logisch tellen; combinaties, permutaties, faculteiten zijn veelgebruikte termen. Een variant daarop is Recursie: welke regelmaat zit er in de volgende rij getallen: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-...? Kan je daar een (lineaire of exponentiële) ‘directe’ formule bij maken? Voor beide onderwerpen maken we veelvuldig gebruik van de grafische rekenmachine. De module Tellen & Recursie behoort tot de leerstof van het centraal schriftelijke eindexamen.

Doelgroep:
VWO 6

Ook toegankelijk voor:
Alle leerlingen die dit interessant vinden

Dag:
Vrijdag van 8.15 uur tot 9.45 uur

Voorkennis:
Wiskunde C modules Functies 1: Lineair  & Exponentieel, Logisch redeneren, Vorm & Ruimte en Kansrekenen & Statistiek afgerond

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg

MODULE: KLAAR VOOR JE EXAMEN?

De laatste maanden ga je je voorbereiden op het eindexamen. Je gaat herhalen en oefenen en op de onderwerpen waar jij hulp bij nodig hebt kunnen medeleerlingen of docenten jouw vragen beantwoorden. Er is een mogelijkheid om oude examens te oefenen en er komen verrassende oefeningen aan bod. Hoeveel je herhaalt en oefent is aan jou... je bent zelf “in the lead”

Doelgroep:
VWO 6

Ook toegankelijk voor:
Alleen examenkandidaten kunnen deze module kiezen

Dag:
Deze module start in blok 3 van volgend schooljaar

Voorkennis:
Alle modules Wiskunde C, behalve de module Kansrekenen & Statistiek afgerond

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg