Intervisiecoaching coaches

Vier keer per jaar komen de 6 coaches van de Trajecten samen voor intervisiecoaching onder leiding van Daan Verwaaijen. Iedere bijeenkomst wordt er een andere methode voor de intervisie door Daan voorbereid. Wat elke keer terugkomt is de HKI: Hoe Kan Ik…

Aan de hand van de HKI’s van de coaches wordt er samen gekozen welke HKI de input voor de intervisiecoaching is. Vervolgens gaan we aan de hand van de gekozen methode aan de slag. Er worden, afhankelijk van de methode, vragen gesteld, ideeën aangedragen, complimenten gegeven, maar er wordt ook gelachen en geleerd.

De HKI wordt (meestal) bijgesteld en er is ruimte voor introspectie bij de inbrenger, maar dit zorgt ook altijd voor bijvangst bij de andere deelnemers.

Deze intervisiecoaching brengt ons samen, zorgt voor openheid en kwetsbaarheid, maar ook voor verdieping in ons werk. We leren elkaar beter kennen en kunnen ons verder ontwikkelen door deze vorm van intervisie.