Filosofie

Bij filosofie denk je na over de meest ingewikkelde vragen die er zijn. Heeft het leven zin? Mag je mensen klonen? Mogen ouders in de toekomst zelf gaan bepalen hoe hun kind eruit moet zien? Hoe weet je zeker dat de wereld die jij ziet echt bestaat?

Hou je van nadenken en discussiëren? Ben je nieuwsgierig wat belangrijke filosofen zoals Plato of Nietzsche dachten en ben je benieuwd of je het met ze eens bent? Dan is filosofie iets voor jou.

Waar gaat het vak filosofie over?

Vraagstukken die bij het vak filosofie aan bod komen, zijn tijdloos: Wat is de mens? Hoe moeten we leven? Wat is een rechtvaardige samenleving? Wat kunnen we kennen? Deze vragen worden steeds gekoppeld aan actuele vraagstukken: Hoe verschillen mensen van robots? Hebben mensen wel een vrije wil? Mogen we vluchtelingen opsluiten? Is iedereen gelijk? Wat is een goed leven? Wat is de verhouding tussen rede en religie? Dergelijke vragen houden ieder mens, en ongetwijfeld ook jou, wel eens bezig.

Het vak filosofie is onderverdeeld in thema’s, die altijd te maken hebben met de actualiteit. Daarnaast grijpt het terug op de geschiedenis. In het verleden zijn er namelijk veel grote en relevante denkers geweest, die interessante ideeën en theorieën hebben ontwikkeld. Ons eigen denken is mede tot stand gekomen door wat anderen vóór ons gedacht hebben. Om onszelf beter te kunnen begrijpen, is het ook van belang om kennis te nemen van deze ideeën en gedachten.

Waarom zou je filosofie kiezen?

.

Vind je het leuk om dieper na te denken over het leven en de wereld om je heen?  Ben je geïnteresseerd in hoe een ander denkt? Begrijp je redeneringen van anderen heel goed, of wil je dat juist leren? Wil je weten waarom sommige filosofen van honderden of duizenden jaren geleden nog steeds gelezen worden en wat zij ons te vertellen hebben? Dan is filosofie een vak voor jou.

Filosofie past binnen alle profielen. Bij iedere vervolgstudie op HBO of Universiteit krijg je het vak filosofie. Hiermee heb je dus al een voorsprong.
  • Ga je N&G doen, denk dan eens aan een module medische ethiek. Mag je een patiënt tegen zijn wil behandelen? Mag je iemand een medicijn weigeren omdat het te duur is?
  • Wil je N&T doen, denk dan eens aan een module zoals ‘Kan een robot een bewustzijn krijgen?’ of een module samen met informatica over big data en privacy.
  • Ligt je interesse bij C&M, dan zijn er verschillende modules waarin je gaat nadenken over onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan ‘Het eiland’, waarbij je je eigen ideale samenleving sticht, of aan de module ‘Hoe denken de buren over mij’, waarin je inzoomt op sociale filosofie.
  • Ga je E&M doen, dan is de module rechtsfilosofie misschien wat voor jou, of de modules over de vrije markt. Mag je iemand de doodstraf geven? En hoe richten we onze economie rechtvaardig in?

Wat leer je bij filosofie ?

Bij het vak filosofie leer je dus vooral zelfstandig na te denken en vanuit meer perspectieven een onderwerp te benaderen. Je wordt uitgedaagd om met anderen van gedachten te wisselen en argumenten te onderzoeken. Daarbij gaat het niet zozeer om het uitwisselen van meningen, maar vooral om samen tot inzichten te komen over de vragen die aan de orde zijn.

Uitgangspunt bij filosofie is het vermogen van ieder mens om redelijk te kunnen denken en dit ook bij elkaar te herkennen. Voor samen filosoferen is het dus ook nodig om begrip te hebben voor elkaar en elkaar als gelijkwaardige te zien.

Het vak filosofie is opgebouwd uit een aantal thema’s. Binnen de Q-highschool wordt aan ieder thema een module gewijd. Door de beschrijving van de modules te lezen, weet je ook wat je gaat leren en welke vragen aan de orde zijn.

De Q-highschool biedt modules die samen een examenprogramma vormen voor havo of vwo. Er zijn verplichte modules en keuzemodules bij. Enkele onderwerpen zijn voor het examen voor havo en vwo gelijk, zoals wijsgerige antropologie en wijsgerige ethiek. Andere thema’s horen specifiek bij het havo-programma (sociaal politieke filosofie) of het vwo-programma (kennisleer en wetenschapsfilosofie).

In het eindexamenjaar zoom je in op één eindexamenonderwerp. Voor havo is dat: “Persoonlijke identiteit” en voor vwo: “Het goede leven en de vrije markt”. In het eindexamenjaar havo en vwo zijn drie modules gewijd aan deze examenonderwerpen.

Past filosofie bij mij?

Filosofische modules kunnen interessant zijn voor ieder die graag dieper na wil denken over allerlei thema’s. Nieuwsgierigheid en het verlangen meer te begrijpen en wijzer te worden, zijn het belangrijkst. Filosofen lossen vragen niet zo snel mogelijk op, maar nemen tijd om er rustig over te denken en zij gaan met elkaar in gesprek om hun eigen ideeën te delen en van elkaar te leren. De docenten geven veel ruimte om te praten met anderen en te schrijven over wat je bezighoudt en zoeken steeds naar aansluiting bij jouw leef- en denkwereld en bij de actualiteit.

De vrije modules zijn voor alle leerlingen goed te volgen: hiervoor is geen voorkennis vereist, maar wel interesse in het onderwerp en enthousiasme. Zelf nadenken en je eigen filosofie vormen, is in deze modules erg belangrijk. Je kunt er zelf voor kiezen buiten de lessen om meer of minder tijd aan de modules te besteden, afhankelijk van je interesse en je beschikbare tijd.

Om het examenprogramma goed te kunnen volgen, is het nodig om je binnen en buiten de lessen om echt in denkbeelden van de besproken filosofen en in allerlei filosofische vraagstukken te verdiepen. Deze modules zijn erg geschikt voor leerlingen met een brede filosofische interesse en veel doorzettingsvermogen.

Losse modules kiezen

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen losse modules (van 8 weken) te volgen voor filosofie. Wanneer je een losse module kiest, moet je er even op letten welke voorkennis je nodig hebt om de module succesvol te kunnen afronden en voor welke doelgroep de module bedoeld is. Dat is steeds aangegeven bij de beschrijving van de modules. Losse modules zijn te volgen als je niet voor het vak filosofie hebt gekozen, maar je kunt ze ook naast de verplichte modules in het examenprogramma volgen.

Examen doen in filosofie ?

Je kunt er ook voor kiezen om examen te doen in het vak Filosofie. Filosofie is een vak met een centraal schriftelijk examen. In het voorexamenjaren worden modules afgesloten met een schoolexamen. Dat kan een toets zijn of een praktische opdracht.

Je kunt binnen de Q-highschool zelf een compleet examenprogramma samenstellen op havo- of op vwo-niveau. Kies daarvoor de modules die je nodig hebt om je examenprogramma compleet te maken. Op havo-niveau komt dit neer op in totaal 320 studie-uren. Op vwo-niveau op 480 studie-uren. Het diplomacijfer is het afgeronde gemiddelde van alle SE-toetsen en praktische opdrachten.

Je kunt ervoor kiezen het vak versneld te volgen, door bijv. meer modules tegelijkertijd te volgen, of om examen op een hoger niveau te doen (op vwo-niveau, als je op de havo zit).

Lesmatches

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over het vak filosofie, stel ze dan aan Karen Van Wichen k.vanwichen@quadraam.nl, Nadja Snoeren n.snoeren@quadraam.nl of Henk Schut h.schut@liemerscollege.nl, filosofiedocenten in de Q-highschool van Quadraam.

Wat vinden leerlingen van filosofie?

“Je leert leerlingen kennen van verschillende scholen en maakt zo ook nieuwe vrienden. Zeker als je dezelfde interesse deelt”
Charlotte
Mavo/Havo 1
“De Q-highschool is flexibel en ingericht op de individuele leerling. Als leerling heb je ook veel inspraak in de lessen”
Daan
Havo 4
“De sfeer bij de Q-highschool is relaxt en informeel, je kunt een goede band opbouwen met je docent”
Suze
Vwo 6

Lesflits, leer overal.

Benieuwd welke modules er op dit moment te vinden zijn in de Q-highschool? Neem dan gerust een kijkje op onze Lesflits pagina.