KENNISMAKINGSMODULE: IS MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN IETS VOOR MIJ?

Straffen we in Nederland wel streng genoeg? En hoe komt de rechter eigenlijk tot een oordeel? Wat zijn de spelregels in de Nederlandse politiek? Welke rol spelen de media? En hoe ben jij eigenlijk geworden wie je bent? Maatschappijwetenschappen kun je omschrijven als een vak dat zich bezighoudt met het bestuderen van alles wat plaatsvindt in een samenleving. Ook als het misgaat; dan gaan we op zoek naar verklaringen. We volgen het nieuws op de voet! Maatschappijwetenschappen is het enige schoolvak dat je voorbereidt op studies als journalistiek, rechten, politicologie, bestuurskunde of sociologie. Ben jij nieuwsgierig naar wat er om je heen gebeurt? En wil je weten in wat voor land je eigenlijk leeft? Kom dan kennismaken met maatschappijwetenschappen!

Leerlingen die deze module hebben afgerond, krijgen naast een certificaat ook een vrijstelling voor een module in het parcours MAW.

Doelgroep:
VWO 3, HAVO 3 en geïnteresseerde leerlingen uit de bovenbouw

Dag:
Maandag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
Geen, dit is een kennismakingsmodule

Docent:
Wiltjo Koster

Q-Highschool

Aanmelden

Maak je aanmelding compleet op de volgende pagina.

Wat is Maatschappijwetenschappen?

Het vak Maatschappijwetenschappen (MAW) gaat over de samenleving: de maatschappij. Het geeft je inzicht in wat er in de samenleving gebeurt. Dat is natuurlijk een heleboel! In de maatschappij komen veel sociale en politieke verschijnselen voor die we allemaal willen beschrijven, begrijpen en verklaren. En zodra er een probleem is, willen we het ook nog eens heel graag oplossen. Overal waar mensen samenleven – of het nu in het gezin, de klas, een dorp of stad, een land, Europa of zelfs wereldwijd is – doen zich problemen voor. Denk aan discussies over macht en politiek, veiligheid en criminaliteit of cultuur en identiteit. En zoals een timmerman gereedschap heeft om een huis te bouwen, heb je bij MAW begrippen nodig om een maatschappelijk verschijnsel te onderzoeken. De timmerman leert langzamerhand welk gereedschap hij wanneer moet gebruiken, bij MAW leer je wanneer je welk begrip kunt inzetten om de wereld om je heen beter te begrijpen.

Wat leer je bij MAW?

Bij MAW gaan we vaak in op de actualiteit. Hoe langer je het vak volgt, hoe beter je het nieuws en de wereld om je heen begrijpt. We discussiëren, debatteren en koppelen de ‘waan van de dag’ aan de achterliggende thema’s vormingverhoudingbinding en verandering.

  • Vorming  gaat over hoe je wordt wie je bent. Met sommige eigenschappen wordt je geboren, maar heel veel dingen neem je over van anderen. Hoe dat werkt, leer je bij dit thema.  
  • Verhouding verwijst naar hoe mensen, groepen en staten met elkaar omgaan. Tijdens het proces van vorming, zal je merken dat er verschillen zijn in macht, leeftijd, gezondheid en inkomen. Dit thema gaat over de vraag hoe samenlevingen met zulke verschillen omgaan.
  • Binding is er in je eigen groep, maar ook op nationaal of internationaal niveau. Hiervóór las je al dat anderen je beïnvloeden en dat je op verschillende manieren met anderen kunt omgaan. Bij dit thema leer je dat zowel mensen als landen van elkaar afhankelijk zijn. Voor liefde en vriendschap, maar ook voor bijvoorbeeld voedsel of veiligheid.   
  • Verandering gaat over ontwikkelingen in de samenleving. Je weet nu hoe mensen en samenlevingen worden gevormd, hoe ze zich verhouden tot anderen en waarom ze bindingen met elkaar aangaan. Maar gaat dat voor de volgende generatie weer op dezelfde manier? Er zijn in de wereld talloze verschillen in vergelijking met 10, 100 of 1000 jaar geleden. Denk aan de opkomst van media, maar ook aan economie, demografie of cultuur. Ontwikkelingen hebben invloed op de manier van samenleven.

Waarom zou je MAW kiezen?

MAW is het enige schoolvak dat je voorbereidt op studies als journalistiek, rechten, politicologie, bestuurskunde, internationale betrekkingen, sociologie, (toegepaste) psychologie en nog veel meer opleidingen waarbij het veel over mensen gaat. Maar ook als je nog helemaal niet weet wat je wilt studeren, vormt MAW een belangrijke en veelgevraagde aanvulling op het vak Maatschappijleer. Dat vak volg je één schooljaar in de havo- of vwo-bovenbouw en je leert er in vogelvlucht hoe we in Nederland onze samenleving hebben ingericht. Hoe het strafrecht in elkaar zit bijvoorbeeld, hoe de politiek besluiten neemt, en hoe jij eigenlijk gevormd wordt tot wie je nu bent. Heel veel leerlingen vinden Maatschappijleer een zeer interessant vak en willen hier veel meer over weten. Voor die leerlingen is er het vak MAW.

Past MAW bij mij?

Natuurlijk kunnen we uitleggen wat je bij MAW allemaal leert. Waar we het allemaal over gaan hebben en waarom het vak zo leuk is. Maar weet je wat nog beter is? Dat je zelf gaat ontdekken of dit parcours iets voor je is! Schrijf je daarom nu in voor (één van) onze kennismakingsmodules! In blok 2 is er een module over de macht van de media en in blok 3 een module waarin je kennismaakt met verschillende onderdelen van het vak. Na deze modules kun je besluiten of je nog andere keuzemodules wilt volgen, of dat je komend schooljaar met het examenprogramma wilt starten.

Losse modules volgen?

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen losse modules (van 8 weken) te volgen voor MAW. Zo kan het zijn dat je alleen wilt komen kennismaken met het vak, of dat je niet het hele examenprogramma wilt volgen maar vooral één of enkele onderwerpen interessant vindt. Wanneer je een module succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.

Examen doen in MAW?

MAW is een schoolvak waarin je centraal schriftelijk eindexamen kunt doen. Om zover te komen, kun je binnen de Q-highschool zelf een compleet examenprogramma samenstellen op havo- of vwo-niveau. Kies daarvoor de modules die je nodig hebt om je examenprogramma compleet te maken. Iedere module wordt afgesloten  met een praktische opdracht of een toets. Je kunt ervoor kiezen het vak versneld te volgen, door bijvoorbeeld al modules te volgen voordat je het vak definitief gekozen hebt, of meerdere modules tegelijk te doen.

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over maatschappijwetenschappen, stel ze dan aan Wiltjo Koster via w.koster@lyceumelst.nl.

 

Hieronder staat de module die start in blok 3

 

KENNISMAKINGSMODULE: IS MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN IETS VOOR MIJ?

Straffen we in Nederland wel streng genoeg? En hoe komt de rechter eigenlijk tot een oordeel? Wat zijn de spelregels in de Nederlandse politiek? Welke rol spelen de media? En hoe ben jij eigenlijk geworden wie je bent? Maatschappijwetenschappen kun je omschrijven als een vak dat zich bezighoudt met het bestuderen van alles wat plaatsvindt in een samenleving. Ook als het misgaat; dan gaan we op zoek naar verklaringen. We volgen het nieuws op de voet! Maatschappijwetenschappen is het enige schoolvak dat je voorbereidt op studies als journalistiek, rechten, politicologie, bestuurskunde of sociologie. Ben jij nieuwsgierig naar wat er om je heen gebeurt? En wil je weten in wat voor land je eigenlijk leeft? Kom dan kennismaken met maatschappijwetenschappen!

Leerlingen die deze module hebben afgerond, krijgen naast een certificaat ook een vrijstelling voor een module in het parcours MAW.

Doelgroep:
VWO 3, HAVO 3 en geïnteresseerde leerlingen uit de bovenbouw

Dag:
Maandag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
Geen, dit is een kennismakingsmodule

Docent:
Wiltjo Koster