Maatschappij wetenschappen

MAW gaat over kwesties die een rol spelen in de samenleving en dus ook in jouw leven! Het gedrag van mensen en de rol van de overheid spelen vaak een belangrijke rol. Een voorbeeld is criminaliteit. 

Waar gaat het vak MAW over?

Het vak Maatschappijwetenschappen (MAW) gaat over de samenleving:  de maatschappij. Het geeft je inzicht in wat er in de samenleving gebeurt. Dat is natuurlijk een heleboel! In de maatschappij komen veel sociale en politieke verschijnselen voor die we allemaal willen beschrijven, begrijpen en verklaren. En zodra er een probleem is, willen we het ook nog eens heel graag oplossen. Overal waar mensen samenleven – of het nu in het gezin, de klas, een dorp of stad, een land, in Europa of zelfs wereldwijd is – doen zich problemen voor. Denk aan discussies over macht en politiek, veiligheid en criminaliteit of cultuur en identiteit. En zoals een timmerman gereedschap heeft om een huis te bouwen, heb je bij MAW begrippen nodig om een maatschappelijk verschijnsel te onderzoeken. De timmerman leert langzamerhand welk gereedschap hij wanneer moet gebruiken en bij MAW leer je wanneer je welk begrip kunt inzetten om de wereld om je heen beter te begrijpen.  

Waarom zou je MAW kiezen?

Maatschappijwetenschappen is het enige schoolvak dat je voorbereidt op studies als journalistiek, rechten, politicologie, bestuurskunde, internationale betrekkingen, sociologie, (toegepaste) psychologie, filosofie, pedagogiek, antropologie, criminologie en nog veel meer opleidingen waarbij het veel over mensen en gedrag gaat. Ook leerlingen die een lerarenopleiding willen doen of later in zorg- of uniformberoepen willen werken, zullen namelijk verschillende theorieën van dit vak gebruiken. 

Maar ook als je nog helemaal niet weet wat je wilt studeren, vormt MAW een belangrijke en veelgevraagde aanvulling op een ander vak: Maatschappijleer. Dat vak volg je één schooljaar in de havo- of vwo-bovenbouw en je leert er in vogelvlucht hoe we in Nederland onze samenleving hebben ingericht. Hoe het strafrecht in elkaar zit bijvoorbeeld, hoe de politiek besluiten neemt, en hoe jij eigenlijk gevormd wordt tot wie je nu bent. Heel veel leerlingen vinden Maatschappijleer een zeer interessant vak en willen hier veel meer over weten. Voor die leerlingen is er MAW. Met de inzichten uit dit vak kun je later goed uit de voeten in de samenleving. 

Wat leer je bij MAW ?

Je herkent het vast wel: in de klas of op een feestje wordt vaak zomaar een mening geuit, zonder dat die onderbouwd wordt met feiten. Bij dit vak leren we dat soort praat in een breder perspectief te zien. We kijken of de standpunten ook echt waar zijn. In ieder geval kun jij na het volgen van MAW met meer verstand van zaken over kwesties in de samenleving oordelen.

‘Leidt armoede tot criminaliteit?’, ‘Zijn hoger opgeleiden kansrijker in de samenleving dan laag opgeleiden?’ en ‘als mensen stemmen, kiezen ze dan eerder een politicus waar ze persoonlijk sympathie voor hebben of letten ze vooral op de standpunten van die man of vrouw?’ Dat zijn vragen die horen bij MAW. Maatschappelijke vraagstukken of verschijnselen staan centraal bij dit vak. 

Maar MAW gaat ook over maatschappelijke problemen. Bij die problemen wordt er meestal een beroep gedaan op de overheid omdat de betrokkenen het zelf niet kunnen oplossen. Daarbij komen vragen op als ‘is onderwijs een effectieve manier om sociale ongelijkheid te verminderen?’ Of ‘hoe kan de criminaliteit doeltreffend bestreden worden?’ Je leert naar dit soort thema’s ook zelf onderzoek te doen. 

Bij MAW maken we gebruiken van verschillende sociale wetenschappen, met als belangrijkste: 

  •  Politicologie: de wetenschap die machtsverhoudingen in de eigen samenleving bestudeert. Het gaat vaak over vrijheid, macht en onderdrukking. 
  • Sociologie: de wetenschap die het functioneren van mensen in groepen bestudeert en die onderzoekt hoe samenlevingen functioneren. Het gaat vaak over (on)gelijkheid, welvaart en bindingen tussen mensen. 

(bron: Seneca MAW – deel 1, bewerkt) 

Past MAW bij mij?

Natuurlijk kunnen we uitleggen wat je bij MAW allemaal leert, waar we het allemaal over gaan hebben en waarom het vak zo leuk is. Maar weet je wat nog beter is? Dat je zelf gaat ontdekken of dit parcours iets voor je is! Schrijf je daarom nu in voor (één van) onze modules en maak kennis met MAW! Je werkt dan samen met leerlingen die het vak al volgen, want die kunnen je uit ervaring alles vertellen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in het jaar dat je je profiel gaat kiezen, maar je kunt ook nog aanhaken bij MAW als je al een profiel gekozen hebt. Ook als je een module ter kennismaking hebt gevolgd, krijg je een bewijs van deelname. Na deze module kun je besluiten of je nog andere keuzemodules wilt volgen, of dat je misschien wel het volledige parcours (examenprogramma) wilt volgen.  

Losse modules kiezen

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen losse modules (van 8 weken) te volgen voor MAW. Zo kan het zijn dat je alleen wilt komen kennismaken met het vak, of dat je niet het hele examenprogramma wilt volgen maar vooral één of enkele onderwerpen interessant vindt. Wanneer je een module succesvol afrondt, ontvang je altijd een bewijs van deelname.  

Examen doen in MAW ?

Als je graag het hele parcours (examenprogramma) MAW wilt volgen, dan kun je uiteindelijk ook eindexamen doen! Doe je havo? Dan volg je 7 modules voor je examen kunt doen. Op het vwo zijn dit er 8. Op sommige scholen kun je MAW binnen de Q-highschool zelfs als profielvak kiezen; op de meeste scholen is het je ‘extra vak’. Geef altijd bij je mentor of decaan aan als je examen wilt doen in MAW. Realiseer je goed dat het volgen van een parcours binnen de Q-highschool iets anders van je vraagt dan het volgen van een ‘gewoon’ schoolvak. Je krijgt veel vrijheid, maar daar staat ook veel eigen verantwoordelijkheid tegenover. Het is dus een goede voorbereiding op je hbo- of universitaire studie! Ieder blok (periode) dat je een module wilt volgen, schrijf je jezelf in voor de module die je dán wilt doen. Je bepaalt zelf je tempo en ook de volgorde, al heb je voor sommige modules bij voorkeur eerst een andere afgerond. Hieronder vind je een soort strippenkaart met de modules die je ‘af moet stempelen’ om eindexamen te mogen doen. Iedere module wordt afgesloten met een praktische opdracht of een toets. De geopperde volgorde is raadzaam, maar niet verplicht.    

Lesmatch

PTA

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over Maatschappijwetenschappen, stel ze dan aan Wiltjo Koster (w.koster@lyceumelst.nl), docent Maatschappijwetenschappen binnen de Q-highschool.

Lesflits, leer overal.

Benieuwd welke modules er op dit moment te vinden zijn in de Q-highschool? Neem dan gerust een kijkje op onze Lesflits pagina.