Wiskunde D

Wiskunde D is een uitdagend vak in de bovenbouw van havo en vwo. Je kunt het kiezen als profielkeuzevak in het NT-profiel, of als keuzevak in de andere profielen. In het laatste geval geldt wel dat je het vak alleen kunt kiezen als je daarnaast Wiskunde B volgt.

Waar gaat het vak wiskunde D over?

Wiskunde D is een vak dat je in de bovenbouw kunt kiezen, maar alleen als je ook Wiskunde B in je pakket hebt. Is dat dan niet meer van hetzelfde? Wordt dat niet saai? Zeker niet! Wiskunde D is ook wiskunde, maar je zult heel veel nieuwe soorten wiskunde gaan ontdekken. Bij Wiskunde D word je voortdurend uitgedaagd; in de breedte van het vak, maar zeker ook in de diepte. Je gaat met takken van wiskunde geconfronteerd worden waarvan je het bestaan niet had kunnen vermoeden. Als je wiskunde stiekem ook maar een beetje leuk vindt, zul je veel plezier beleven aan dit vak.

Waarom zou je wiskunde D kiezen?

Ten eerste is wiskunde D wanneer wiskunde je interesseert een leuk vak. In de verschillende modules die je volgt ontdek je nieuwe wiskundige werelden of koppel je deze aan voor jou al bekende wiskunde.

Daarnaast is examen doen in wiskunde D van toegevoegde waarde voor je vervolgopleiding in de bèta-hoek. Hoewel geen enkele hbo-opleiding of universitaire opleiding wiskunde D als toelatingseis heeft, hechten veel opleidingen hier zeker waarde aan. Veel eerstejaarsstudenten in de bèta-georiënteerde opleidingen ervaren een verhoogd niveau en tempo ten opzichte van de middelbare school, het vak wiskunde D zorgt voor een bredere wiskundige basis die in zulke vervolgopleidingen zeker van pas komt. Met Wiskunde D verenig je dus het nuttige met het aangename!

Wat leer je bij wiskunde D?

Zonder moeite zouden we 50 verschillende wiskundevakken kunnen noemen die  bij Wiskunde D aan de orde kunnen komen. Zoveel modules bieden we niet aan, maar we hebben wel een zeer gevarieerd aanbod, van toegepaste tot de zogenaamde zuivere wiskunde. Bovendien zijn er verschillende keuzemodules, zodat je je eigen draai aan je programma kunt geven. Een paar voorbeelden. Je hebt vast geleerd dat V-1  niet bestaat. Bij Wiskunde D bestaat deze wel en we noemen het i . En over dit getal raken we niet uitgepraat in de modules Complexe getallen en Complexe functies. De fantastische wiskunde van de kegel (ijshoorntje) gaan we ontdekken in de module Kegelsneden. De rij van Fibonacci ken je misschien wel: 1,1,2,3,5,8,13,…. Deze en andere rijen gaan we bestuderen in de module Discrete dynamische modellen. Rekenen in 4, 5 of 14 dimensies. We doen het bij Lineaire Algebra.
Meer weten over het versleutelen én ontsleutelen van boodschappen? Welkom aan boord bij de module Cryptografie. Het houdt niet op!

Past wiskunde D bij mij?

Als je wiskunde B in je pakket hebt op havo of vwo, kun je daarnaast kiezen voor wiskunde D. Om het vak wiskunde D te volgen binnen de Q-highschool, moet je zelfstandig kunnen werken en een beetje zelfdiscipline hebben. Het helpt als je wiskunde echt een leuk vak vindt, want dan vind je het ook leuk om buiten de bijeenkomsten te oefenen met hetgeen je geleerd hebt. Je begrijpt dat wiskunde D een voorbereiding is op hogeschool en universiteit. Het niveau en het tempo liggen dus behoorlijk hoog.

Losse modules kiezen

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen om losse modules (van 8 weken) te volgen voor wiskunde D. Dat kun je doen als je wiskunde B in je vakkenpakket hebt en je nog wat meer uitdaging zoekt op wiskundegebied. Wanneer je een losse module kiest, moet je er even op letten welke voorkennis je nodig hebt om een module succesvol af te kunnen ronden. Dat is steeds aangegeven bij de beschrijving van de modules. Ook als je een losse module volgt, maak je de toets of de praktijkopdracht die daarbij hoort. Na afloop ontvang je een certificaat.

Examen doen in wiskunde D?

Je kunt er ook voor kiezen om examen te doen in het vak wiskunde D. Wiskunde D is een vak met uitsluitend een schoolexamen. Er is dus geen centraal schriftelijk examen aan verbonden.

De inhoud van wiskunde D ligt om die reden maar ten dele vast. Een aantal wiskundeonderwerpen moet aan de orde komen, maar de precieze inhoud en de verhouding tussen de verschillende onderwerpen is niet vooraf bepaald. Dat geeft ons als Q-highschool docenten de vrijheid om heel flexibel een programma in te richten en het eventueel aan te passen aan jullie wensen en ideeën. Dit geldt zowel voor de inhoud als de manier van werken.

Je kunt zelf binnen de Q-highschool een compleet examenprogramma samenstellen op havo- of op vwo-niveau. Kies daarvoor de modules die je nodig hebt om je examenprogramma compleet te maken. Op havo-niveau komt dit neer op in totaal 320 uren. Op vwo-niveau op 440 uren. Iedere module wordt afgesloten met een product, een opdracht of een toets. Het diplomacijfer is het afgeronde gemiddelde van alle SE-toetsen en praktische opdrachten.

Je kunt ervoor kiezen het vak versneld af te ronden, door bijvoorbeeld meer modules tegelijkertijd te volgen, of om examen te doen op een hoger niveau (op vwo-niveau als je op de havo zit).

Voor je havo-examen moet je zeven modules volgen. Doe je vwo, dan volg je elf modules.

Lesmatches

PTA

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over wiskunde D mail dan: Meindert Koolstra m.koolstra@quadraam.nl

Wat vinden leerlingen van de Q-highschool:

“Je leert leerlingen kennen van verschillende scholen en maakt zo ook nieuwe vrienden. Zeker als je dezelfde interesse deelt”
Charlotte
Mavo/Havo 1
“De Q-highschool is flexibel en ingericht op de individuele leerling. Als leerling heb je ook veel inspraak in de lessen”
Daan
Havo 4
“De sfeer bij de Q-highschool is relaxt en informeel, je kunt een goede band opbouwen met je docent”
Suze
Vwo 6

Lesflits, leer overal.

Benieuwd welke modules er op dit moment te vinden zijn in de Q-highschool? Neem dan gerust een kijkje op onze Lesflits pagina.