WERKEN BIJ DE Q-HIGHSCHOOL

De Q-highschool is een netwerk van mensen met talenten. De kunst is steeds deze talenten ook echt in te zetten. Bij de Q-highschool ben je geen docent in één vak. Je bent een mens, met talenten op allerlei gebieden. Het is jouw verantwoordelijkheid je eigen talenten te leren kennen en deze te benutten, maar ook om die van anderen te ontdekken en deze de ruimte te geven. Lesgeven is niet je hoofdtaak, maar het organiseren van het leren.

De Q-highschool kent twee lijnen:

Parcoursen zijn modulair opgebouwde examenprogramma’s. De exameneisen liggen vast, maar de route ernaar toe is flexibel. Leerlingen kunnen daarin eigen accenten leggen en zelf hun tempo en volgorde bepalen.

Avonturen zijn innovatieve leertrajecten, die uitgaan van leervragen van leerlingen. Een voorlopersgroep bestaande uit leerlingen ontwerpt het leertraject samen met de wegwijzer en bepaalt dus ook zelf de eisen die aan het eindresultaat worden gesteld.

Voor beide lijnen zijn we altijd op zoek naar innovatieve docenten, creatieve ontwikkelaars, betrokken begeleiders en experts, die samen een team vormen om het leren van leerlingen te ondersteunen en hun ambities helpen waar te maken.

Rollen

In de dagelijkse praktijk van het onderwijs wordt vaak van docenten verwacht dat zij allerlei rollen  combineren. Geen wonder dat sommige elementen dan onderbelicht blijven of niet goed kunnen worden uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk dat docenten/medewerkers binnen de Q-highschool zelf een keuze kunnen maken uit de rollen die hen het beste liggen. Een combinatie van 2 tot max. 3 rollen per persoon lijkt ons daarbij ideaal. Uitgangspunt is natuurlijk dat leerlingen geen last mogen hebben van de rolverdeling en dat zij altijd weten wat hen te wachten staat en bij wie zij terecht kunnen. Om die reden is goede samenwerking cruciaal.

Voor de parcoursen- en de avonturen hebben wij verschillende rollen gedefinieerd. Bepaalde rollen komen alleen in de parcoursenlijn voor. Andere alleen in de avonturenlijn. En sommige rollen zijn in beide lijnen inzetbaar.

Wij streven ernaar om binnen elk parcours en avontuur een klein team van mensen te hebben dat verschillende rollen combineert en waarvan de leden elkaar ook benutten om het onderwijs op een hoog niveau te brengen.

Mogelijke combinaties die in één persoon vertegenwoordigd kunnen zijn:

  • Eindexamenverantwoordelijke en parcoursbouwer
  • Eindexamenverantwoordelijke en modulemaker
  • Modulemaker en expert
  • Modulemaker en vakdidactisch begeleider
  • Expert en inspirator
  • Organisator en vakdidactisch begeleider

Q-HIGHSCHOOL

DE ROLLEN

Wanneer is welke rol aan de orde?