Vakdidactisch begeleider

Omschrijving:

Een vakdidactisch begeleider coacht leerlingen bij hun leerproces tijdens een module en zet daarbij de juiste vakdidactische middelen in.

Profiel:

 • Heeft een bevoegdheid als docent in het betreffende vak
 • Heeft kennis van vakdidactische aspecten van het vak en weet deze ook op de juiste momenten en juiste wijze in te zetten
 • Kan leerlingen coachend begeleiden en hen motiveren en stimuleren
 • Zorgt ervoor dat leerlingen hun eigen leerproces (leren) regisseren/plannen tijdens de module
 • Zorgt ervoor dat leerlingen mogelijkheden blijven zien om zichzelf verder te helpen
 • Weet verbinding en sfeer in een (tijdelijke) groep te creĆ«ren
 • Weet ervoor te zorgen dat leerlingen elkaar verder helpen
 • Weet een bijeenkomst organisatorisch goed te laten verlopen
 • Is zowel in de nabijheid als op afstand bereikbaar en toegankelijk
 • Weet experts in te zetten op de juiste momenten en vragen van leerlingen aan de juiste expert te koppelen
 • Stuurt leerlingen bij als zij de weg kwijt zijn
 • Is verantwoordelijk voor het afronden van de module door leerlingen en voor het organiseren van aanvullende opdrachten of toetsen en herkansingen

Heeft vooral contact met:

 • De eindexamenverantwoordelijke
 • De modulebouwer
 • De organisator

Aard van de taak en arbeidsrelatie:

 • De vakdidactisch begeleider is in tijdelijke of vast dienst van de organisatie
 • De rol is te combineren met andere rollen, zoals: de eindexamenverantwoordelijke of moduleontwerper

Tijdsinschatting:

 • De vakdidactisch begeleider is de vaste contactpersoon tijdens de module en is dus bij alle fysieke bijeenkomsten aanwezig en is ook op afstand voor leerlingen bereikbaar
 • De tijdsinvestering van de vakdidactisch begeleider is 4 uur per week voor de uitvoering van de module (ongeveer 40 uur per module)

Bedoeld voor: parcoursen