Organisator

Omschrijving:

De organisator organiseert dat het avontuur of het parcours en alle modules daarbinnen kunnen plaatsvinden zoals ze bedoeld zijn, inclusief het op het juiste moment inzetten van experts en inspiratoren en het toegankelijk maken van bronnen voor leerlingen.

Profiel:

 • Kent het parcours waarvoor hij verantwoordelijk is van top tot bodem
 • Zorgt ervoor dat alle fysieke en digitale bijeenkomsten vlekkeloos verlopen
 • Maakt digitale bronnen toegankelijk die leerlingen nodig hebben
 • Bereidt teamsites voor, zodat leerlingen en andere betrokkenen deze kunnen gebruiken
 • Maakt afspraken met experts en inspiratoren over hun aanwezigheid bij bijeenkomsten
 • Regelt bedrijfsbezoeken, native speaker-sessies of andere onderdompelsessies
 • Regelt locaties, vervoer, materiaal en catering
 • Zorgt ervoor dat leerlingen weten wat van hen verwacht wordt

Heeft vooral contact met:

 • De parcoursbouwer
 • De regisseur
 • De wegwijzer
 • De vakdidactisch begeleider

Aard van de taak en arbeidsrelatie:

 • Een organisator is in tijdelijke of vast dienst van Quadraam/Q-highschool en vervult deze rol bij voorkeur voor langere tijd
 • De rol van organisator kan verbonden zijn aan de uitvoering van één module of avontuur, aan alle modules van één parcours, aan meer modules van verschillende parcoursen of aan meer avonturen
 • De rol kan eventueel gecombineerd worden met de rol van vakdidactisch begeleiderr

Tijdsinschatting:

 • Organisatie van een module: ongeveer 8 uur in totaal per module /1 uur per week
 • Organisatie van een avontuur: 14 uur in totaal per avontuur / 1,5 uur per week
 • Organisator zijn voor meer parcoursen en avonturen levert een grotere weektaak op

Bedoeld voor: parcoursen en avonturen