Moduleontwerper

Omschrijving:

De moduleontwerper is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitwerken van één module zodanig dat de leerlingen en de begeleiders de module kunnen volgen/begeleiden.

Profiel:

 • Heeft veel verstand van één aspect dat hoort bij een vak/een parcours
 • Weet bronnen (schriftelijk, digitaal, menselijk) voor dat aspect van het vak toegankelijk te maken
 • Weet wat en hoe leerlingen graag leren
 • Kent de uitgangspunten van de Q-highschool en houdt zich daaraan
 • Kan leerbehoeften van leerlingen omzetten in een variatie van didactische werkvormen en samenwerkingsvormen
 • Zorgt ervoor dat een module door verschillende leerlingtypes gevolgd kan worden: weet dus te differentiëren in aanpak en werkvormen
 • Weet de juiste blend in te zetten van tijd- en plaats(on)afhankelijke leermethoden
 • Kan zich houden aan het concept van de Q-highschoolmodule, maar gaat daar creatief mee om
 • Kan efficiënt werken en weet anderen te benutten voor het versnellen en verbeteren van het resultaat

Heeft vooral contact met:

 • De parcoursbouwer
 • De expert
 • De vakdidactisch begeleider

Aard van de taak en arbeidsrelatie:

 • De rol van moduleontwerper is een tijdelijke rol en wordt per module aangegaan
 • Afspraken over vergoeding of wederdiensten worden met de modulemaker gemaakt en zijn afhankelijk van de relatie die een moduleontwerper heeft met Q-highschool/Quadraam
  - Met een leerling kunnen afspraken gemaakt worden over vrijstelling van modules voor een bepaald vak of een onkostenvergoeding
  - Met een docent worden afspraken gemaakt over de inzet in of buiten de normjaartaak
  - Met een externe kunnen afspraken gemaakt worden op factuurbasis

Tijdsinschatting:

 • Voor het eerste ontwerp: max. 40 uur
 • Voor het tweede gedetailleerde ontwerp: max. 20 uur
 • Verbeteringen na de evaluatie: max. 20 uur
 • Bij meer modulemakers per module wordt de tijd over de modulemakers verdeeld

Bedoeld voor: parcoursen