SAMEN INNOVATIEF ONDERWIJS ONTWIKKELEN

MEER OVER PARCOURSEN

STAP 1  KIES EEN VAK DAT JOU INTERESSANT LIJKT

Deze vakken worden komend schooljaar aangeboden binnen de Q-highschool:

  • Filosofie
  • Informatica
  • Wiskunde D
  • Bedrijfseconomie /M&O
  • Spaans

STAP 2  ORIËNTEER JE OP DE INHOUD

a. Lees over het vak op de Q-highschoolsite

b. Kom naar een Q-highschoolevent

Tijdens zo’n event kun je nader kennis maken met alle vakken binnen de q-highschool en met het vak van jouw keuze, met de docent en met werkwijze van de Q-highschool. Het Q-highschoolevent is vier keer per jaar. In schooljaar 2018-2019 is dat op de volgende data:

Tijdens blok 1: in de week van 17 september 2018

Tijdens blok 2: in de week van 26 november 2018

Tijdens blok 3: in de week van 11 februari 2019

Tijdens blok 4: in de week van 6 mei 2019

c. Volg eerst een introductiemodule voor een bepaald vak en beslis daarna pas of je meer modules van het vak gaat volgen

STAP 3  ORIËNTEER JE OP DE WERKWIJZE VAN DE Q-HIGHSCHOOL

Elk vak in de Q-highschool is verdeeld in modules (onderdelen/onderwerpen). Over elke module mag je 9 weken doen. Je verdiept je gedurende 8 weken in een onderwerp (een onderdeel van een vak) en je leert de vaardigheden die bij dat onderwerp horen. In week 9 lever je een eindproduct in of maak je een toets. Aan elke module moet je een bepaalde hoeveelheid tijd besteden om een goed resultaat te behalen.

STAP 4 
BEPAAL DE INTENSITEIT VAN JE PARCOURS!

a. Ik kies dit vak als profielvak:

Je volgt alle modules van dit vak (in eigen tempo en volgorde) en maakt alle vereiste toetsen/opdrachten. Je kiest ervoor na de losse modules ook het vaste examenprogramma te volgen én het centraal schriftelijk eindexamen indien van toepassing.

b. Ik kies dit vak als extra vak

Je bent van plan alle modules van dit vak te volgen. Je combineert dit vak met je profielvakken en eventueel met andere extra vakken. Dus je wilt in de praktijk ervaren of dat gaat lukken. Als alles goed gaat, maak je alle vereiste toetsen/opdrachten én het centraal schriftelijk eindexamen. Mocht het niet goed te combineren zijn, kun je na iedere module besluiten niet voor een volgende module te kiezen. Voor iedere module die je hebt afgerond (inclusief toets of eindproduct), krijg je een certificaat dat meetelt als plusdocument bij je diploma.

c. Ik kies voor losse modules van dit vak omdat ik het interessant of leerzaam vindt

Je weet al dat je dit vak niet helemaal gaat volgen. Je wilt wel de meest interessante modules meepikken, omdat je er veel van kunt leren. Je bekijkt dus welke voorkennis je nodig hebt en volgt die modules die je interessant vindt. Je volgt het examenprogramma niet.

STAP 5 BEPAAL JE TEMPO

Bepaal voor jezelf of je de modules graag wilt spreiden in de tijd of dat je snel wilt toewerken naar het eindresultaat (het eindexamen).

STAP 6 BEPAAL JE PARCOURS

Kies welke module je als eerste wilt volgen en (eventueel) welke modules daarna. Houd daarbij rekening met de voorkennis die je nodig hebt voor elke module.

 

Q-HIGHSCHOOL

KIES EEN STARTMOMENT

en meld je aan voor de eerste parcours