01 MODULE: PRIMI CONTATTI 

Ciao! Ben je ook Italië-fan? En wil je ook zo graag weten waarover Italianen altijd zo levendig discussiëren? En misschien kennis maken en meepraten? Volg dan deze cursus basis-Italiaans met weinig grammatica en veel gesprekjes, liedjes en spelletjes! Als je deze module gevolgd hebt, kun je jezelf voorstellen en anderen leren kennen. Je kunt informatie geven en vragen over naam, leeftijd, hobby’s etc.

Doelgroep:
alle leerlingen met interesse

Dag:

Voorkennis:
geen

Docenten:
Helga Guitink

02 MODULE: A scuola

Je bent niet de enige! Er zijn meer Italië-fans dan je denkt! Je vormt een klein groepje met gelijkgezinden van verschillende andere scholen. En wat is dan gezelliger dan samen Italië-ervaringen uit te wisselen en elkaars scholen een beetje met elkaar te vergelijken!

We herhalen de basis door middel van gesprekjes en spelletjes en gaan weer een stukje verder richting “Bell’Italia”!

Als je deze module gevolgd hebt, kun je iets vertellen over je eigen school, anderen informatie vragen over hun school en iets vertellen over het Italiaanse schoolsysteem.

Doelgroep:
alle leerlingen met interesse

Dag:

Voorkennis:
module 1

Docenten:
Helga Guitink

03 MODULE: VACANZA!

Historische steden, prachtige zee, een heerlijk klimaat en ontzettend vriendelijke mensen: dat is Italië. Daar wil je meer van. Dat kan nu heel makkelijk, en dan gewoon onder schooltijd. Schrijf je in de voor de Italiaanse vakantie-module met veel afwisseling en praktische opdrachten. Als je deze module gevolgd hebt, kun je een hotel kiezen en reserveren, een aanzichtkaart in het Italiaans schrijven en met anderen praten over vakantieplannen.

04 MODULE:  PIZZA E PASTA

Je zou ze wel elke dag lusten: pizza e pasta! En je wilt graag zoveel mogelijk van die kleurrijke gerechten proeven die op een Italiaanse menukaart staan. Na deze module is dat geen probleem meer: je kunt van alles en nog wat bestellen in het Italiaans, je kunt een Italiaans recept lezen – en natuurlijk bereiden! Daarom sluiten we af met een klein eetfeestje, waar we zoveel mogelijk proeven en ook recepten uitwisselen!

05 MODULE: LA FAMIGLIA ITALIANA 

Zoals je een wortel gebruikt om een kwadraat terug te rekenen, zo horen exponentiële en logaritmische verbanden bij elkaar. Machtsfuncties gaan over x2, maar ook over x3 of x12. Hoe zien de bijbehorende grafieken eruit? Hoe kan je met dit soort verbanden rekenen? Verdubbelingstijden en halveringstijden ga je onderzoeken door op een exacte manier de oplossing van een exponentiële vergelijking te vinden en je werpt een blik op logaritmische schaalverdelingen. De module Logaritme & Machtsfunctie behoort tot de leerstof van het centraal schriftelijke eindexamen.

06 MODULE: TELLEN & RECURSIE

Op hoeveel manieren kan je een voetbalelftal opstellen? Het aantal manieren waarop je een aantal ballen uit een vaas kunt trekken is afhankelijk van het feit of je de getrokken ballen weer terug doet in de vaas, of niet. Dit zijn voorbeelden van Combinatoriek, het vakgebied van de wiskunde dat zich bezighoudt met logisch tellen; combinaties, permutaties, faculteiten zijn veelgebruikte termen. Een variant daarop is Recursie: welke regelmaat zit er in de volgende rij getallen: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-...? Kan je daar een (lineaire of exponentiële) ‘directe’ formule bij maken? Voor beide onderwerpen maken we veelvuldig gebruik van de grafische rekenmachine. De module Tellen & Recursie behoort tot de leerstof van het centraal schriftelijke eindexamen.

07 MODULE: KLAAR VOOR JE EXAMEN?

De laatste maanden ga je je voorbereiden op het eindexamen. Je gaat herhalen en oefenen en op de onderwerpen waar jij hulp bij nodig hebt kunnen medeleerlingen of docenten jouw vragen beantwoorden. Er is een mogelijkheid om oude examens te oefenen en er komen verrassende oefeningen aan bod. Hoeveel je herhaalt en oefent is aan jou... je bent zelf “in the lead”

Doelgroep:
alle leerlingen met interesse 

Dag:

Voorkennis:
module 1

Docenten:
Helga Guitink

Doelgroep:
alle leerlingen met interesse

Dag:

Voorkennis:
module 1

Docenten:
Helga Guitink

Doelgroep:
VWO 6

Ook toegankelijk voor:
Ieder ander met interesse voor dit onderwerp, wiskunde D leerlingen

Dag:

Voorkennis:
wiskunde C module 3

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg

Doelgroep:
VWO 6

Ook toegankelijk voor:
Ieder ander met interesse voor dit onderwerp, wiskunde D leerlingen

Dag:

Voorkennis:
wiskunde C module 1, 2 en 4

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg

Doelgroep:
VWO 6

Ook toegankelijk voor:
Alleen examenkandidaten kunnen deze module kiezen

Dag:

Voorkennis:
alle modules Wiskunde C, behalve module 4

Docenten:
Irmgard van den Eijnden & Frank van den Berg

Q-Highschool

Aanmelden

Maak je aanmelding compleet op de volgende pagina.

Wat is Italiaans?

Je hoort er niet vaak van, maar Italiaans is in Nederland ook gewoon een examenvak, zoals Engels, Duits en Frans. Je kunt het afronden met een centraal schriftelijk examen en een cijfer op je eindlijst. Maar misschien vind je het gewoon leuk om iets van de Italiaanse taal en cultuur te leren voor je eigen plezier. In de Q-highschool kan het allebei!
Het parcours Italiaans omvat vier ‘fun’-modules en elf examenmodules, waar je overigens ook veel plezier aan kunt beleven. Je kunt alleen de fun-modules volgen of alleen de examenmodules. Je kunt de examenmodules ook combineren met de fun-modules. Jij bepaalt het helemaal zelf.
Tijdens de fun-modules leer je enkele basisvaardigheden die nodig zijn om op een eenvoudig niveau met Italianen te converseren. Je breidt je woordenschat uit met betrekking tot verschillende thema’s en leert de grammatica die je nodig hebt om een gesprek te voeren: over jezelf, over school, over eten en drinken en over de vakantie. Vanzelfsprekend leer je ook hoe je de woorden en zinnen in het Italiaans uitspreekt. In de fun-modules ben je vooral op een leuke manier met de taal aan het oefenen: door middel van gesprekjes, liedjes en spelletjes.
De examenmodules werken vanzelfsprekend toe naar het eindexamen (daarover meer bij ‘Examen doen in Italiaans’). Ook deze modules zijn thematisch opgebouwd. Iedere acht weken verdiep je je in een ander thema, zoals: familie, mode, gezondheid, de toekomst. Bij elk thema hoort het verwerven van een nieuwe woordenschat, maar ook komt in elke module een nieuw stukje grammatica aan de orde. Je werkt niet alleen aan je spreek- en luistervaardigheid, maar je leert ook lezen en schrijven in het Italiaans.

Waarom zou je Italiaans kiezen?

Als je het vak Italiaanse taal en cultuur kiest, ben je zeker bijzonder! Er zijn maar twee scholen in heel Nederland die dit vak aanbieden: een school in Amsterdam én de Q-highschool. Dat betekent simpelweg dat jij met Italiaans in je pakket iets te bieden hebt wat anderen niet kunnen bieden. Het is natuurlijk altijd leuk om een taal te leren: het opent de deur naar een nieuw stukje wereld en maakt het mogelijk om nóg meer mensen te spreken en te begrijpen. Alleen al in Italië wonen zo’n 60 miljoen mensen, die jij na het volgen van dit parcours kunt verstaan!

Je leert dus een andere cultuur van dichtbij kennen, en dat is altijd leuk. Maar daarnaast is Italiaans vaak ook mooi meegenomen, vooral als je toch al een andere taal in je pakket hebt die op Italiaans lijkt, zoals bijvoorbeeld Frans, Spaans of Latijn. Dan leer je er met weinig moeite gewoon nog een taal bij! Natuurlijk is deze parcours per uitstek geschikt voor Italiëfans of jonge mensen die later in het bedrijfsleven met Italië te samen willen werken. Ook voor een carrière in Europa is de kennis van de Italiaanse taal uiterst bevorderlijk. Zelfs wonen en werken in Italië ligt door het afronden van het parcours Italiaans binnen de mogelijkheden!Dit zijn allemaal goede redenen om Italiaans te leren.

Wat leer je bij Italiaans?

Het leren van Italiaans wijkt in die zin niet af van het leren van een andere taal. In dit parcours leer je natuurlijk spreken en schrijven in het Italiaans. Daarnaast leer je Italiaanse teksten lezen en begrijp je wat er gezegd wordt op de Italiaanse tv, op de radio of in het theater.

Omdat je in algemeen wat later start met het vak Italiaans dan met Duits of Frans (in de derde of vierde klas in plaats van de eerste of de tweede), is het eindniveau dat je op de middelbare school kunt bereiken met Italiaans ietsje minder hoog. Toch heb je een goede basis als je dit parcours hebt afgerond. Bij de Q-highschool vinden we het belangrijk dat je leert in de ‘echte wereld’. Dat betekent dat we je tijdens elke module in contact brengen met mensen die uit Italië komen of er hebben gewoond en die vloeiend Italiaans spreken. Ook zul je ervaren wat echte Italianen belangrijk vinden, hoe ze leven, wat ze eten, wat ze mooi en belangrijk vinden en wat de Italiaanse cultuur te bieden heeft

Past Italiaans bij mij?

Wil je kijken of dit parcours iets voor je is? Volg dan de module ‘primi contatti’. Na deze module kun je besluiten of je nog andere fun-modules wilt volgen of dat je het examenprogramma wilt gaan doen.

Losse modules volgen?

Zoals in de inleiding al is uitgelegd, kun je Italiaans als eindexamenvak doen, maar je kunt ook losse modules volgen. In alle gevallen begin je met de module ‘primi contatti’.

Wil je vooral Italiaans leren omdat je er vaak op vakantie gaat? Of omdat je in Nederland vaker Italiaanse mensen ontmoet? Dan heb je aan de fun-modules genoeg. Je leert vooral spreken en luisteren over en in een aantal veel voorkomende situaties: zoals de eerste ontmoeting met andere mensen, school, eten en vakantie. Tijdens elke module ga je intensief in gesprek met elkaar, met de docent en met Italianen of mensen die vloeiend Italiaans spreken. Je leert tijdens deze modules ook nog eens veel over de Italianen zelf, hun land en hun gewoonten.

Examen doen in Italiaans?

Wil jij het leren van de Italiaanse taal en cultuur echt serieus aanpakken? Dan kun je kiezen voor Italiaans als examenvak.

Het examenvak Italiaans bestaat uit elf modules. Je begint met niveau A1 van het Europees Referentiekader. Dat wil zeggen dat je jezelf kunt voorstellen en vragen kunt stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals school, woonplaats etc. Je eindigt met niveau B1 voor spreken en schrijven en B2 voor lezen en luisteren. Dat houdt in dat je de hoofdgedachtes van ingewikkelde lees- en luisterteksten kunt begrijpen. Schriftelijk kun je vertellen over persoonlijke belevenissen, je mening uiten en een afspraak maken of annuleren. Mondeling kun je samen iets plannen en een presentatie geven over een algemeen onderwerp. Als je alle modules succesvol doorlopen hebt, kun je opgaan voor de “Maturità”, oftewel voor het eindexamen Italiaans. Hoever je gaat, mag je uiteraard zelf weten.

Je kunt examen doen op twee niveaus: op havo-niveau en op vwo-niveau. Dat hoeft niet per se je eigen niveau te zijn. Ben jij een vmbo-leerling, ben je goed in talen en op zoek naar een extra uitdaging? Dan kun je bijvoorbeeld examen doen op havo-niveau. Ben jij een vwo-leerling, maar vind je het voldoende om Italiaans op havo-niveau af te sluiten? Dan kan dat ook. Voor havo- of vmbo-leerlingen is het lastig om alle elf modules te volgen. Dat kan alleen als je al in de 2e of 3e klas begint. Kunnen we wel elementair Italiaans aanbieden voor havo 4 en 5? Ik stel voor dat we eerst maar eens bij elementair VWO beginnen en het later uitbreiden.

Omdat er bij elke taal sprake is van een opbouw in woordenschat en grammatica, is het lastig om modules over te slaan of om zelf de volgorde in je modules te bepalen. Dat kan dan ook niet bij Italiaans. In het examenprogramma volg je alle modules in een bepaalde volgorde. Op dit moment kun je Italiaans nog niet kiezen in plaats van een andere moderne vreemde taal, als Duits of Frans, maar wel als tweede of derde keuzevak in de vrije ruimte. In de toekomst wordt dat misschien anders.

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over wiskunde , stel ze dan aan Irmgard van den Eijnden i.vandeneijnden@gymnasiumarnhem.nl of Frank van den Berg f.vandenberg@beekdallyceum.nl, docenten wiskunde C binnen de Q-highschool.

 

Hier vind je de modules die starten in blok 1 (2019-2020)!