Inspirator

Omschrijving:

Een inspirator legt de verbinding tussen zichzelf, de wereld en de leerling en inspireert leerlingen om zich verder te verdiepen in (een bepaald aspect van) het vakgebied of het vraagstuk.

Profiel:

 • Kan leerlingen laten zien of laten ervaren wat het (aspect van het) vak of vraagstuk voor mogelijkheden biedt in de echte wereld
 • Kan leerlingen laten zien of laten ervaren wat het (aspect van het) vak of vraagstuk kan betekenen voor de leerling als mens
 • Kan leerlingen enthousiasmeren om echt met (het aspect van het) vak of vraagstuk aan de slag te gaan
 • Is een rolmodel voor leerlingen
 • Kan expert zijn, maar hoeft dat per se niet te zijn

Heeft vooral contact met:

 • De wegwijzer
 • De vakdidactisch begeleider

Aard van de taak en arbeidsrelatie:

 • Inspirator wordt maximaal 2 keer per module/avontuur gevraagd om te inspireren
 • Rol in uitvoering van de module/het avontuur kan zich herhalen
 • Inzet is altijd op verzoek van parcoursbouwer, vakdidactisch begeleider of wegwijzer
 • Er is geen sprake van een arbeidsrelatie (als de expert geen docent is), maar uren worden op vergoed op factuurbasis of op basis van dienst - wederdienst.

Tijdsinschatting:

 • Varieert van 2 tot max. 4 uur voor inzet in uitvoering van de module/het avontuur (uitvoering kan zich herhalen)

Bedoeld voor: parcoursen en avonturen