MODULE: ZIJN WIJ DE BAAS OVER DE WERELD?

Zijn wij sociale wezens? Of zijn we eigenlijk allemaal egoïsten? Moeten we als mensheid proberen te vechten voor het voortbestaan van onze soort? Hebben wij de plicht te zorgen voor (andere) diersoorten en voor de aarde? Of is alleen ons eigenlijk geluk hier en nu belangrijk? In deze module nemen we allerlei actuele vraagstukken als uitgangspunt en discussiëren we – met behulp van een aantal filosofische theorieën - over de vraag waarom mensen vaak ogenschijnlijk onverstandige of zelfzuchtige beslissingen nemen en of dit erg is. Jullie sluiten deze module af met een (mondelinge of schriftelijke) presentatie waarin je jouw eigen ethische opvattingen over een goed leven beargumenteert.

Doelgroep:
HAVO 4, VWO 4 

Ook toegankelijk voor:
Andere leerlingen met interesse voor dit onderwerp

Dag:
Maandag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
Geen

Docent:
Gert-Jan Lobo-van Vliet

MODULE: JEZELF KENNEN EN JEZELF ZIJN

Tijdens deze module ga jij ontdekken wie jij bent. Of liever gezegd: wie jij volgens jezelf bent! Aan de hand van een aantal interactieve colleges ontdekken we wat het betekent om authentiek te zijn, een persoon te worden, een burger te zijn, tot zelfontplooiing te komen en gelukkig te zijn. Kortom: Jouw backpack voor een leven in harmonie.

Doelgroep:
HAVO 5

Dag:
Donderdag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
Alle voorgaande verplichte examenmodules

Docent:
Steven Maaswinkel

 

MODULE: HOE BLIJ MOETEN WE ZIJN MET DE VRIJE MARKT?

Waarom is een postbode een zelfstandig ondernemer geworden? En is hij nu een vrijer en gelukkiger mens? Is het logisch dat een t-shirt bij de Primark goedkoper is dan een kopje thee? En is dat goed? De vrije markteconomie waarin we leven is onderdeel van onze dagelijkse realiteit en heeft een diepgaande invloed op ons leven. Het is een bron van welvaart en biedt ons veel vrijheden. Maar de vrije markt is ook bepalend voor wie jij bent geworden als individu: al van kleins af aan leren we om consument te zijn. Deze module draait om de vraag hoe blij we moeten zijn met de vrije markt: blij en dankbaar? Of ook kritisch? Deze module bereidt je voor op het VWO eindexamen.

Doelgroep:
VWO 6

Dag:
Donderdag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
Alle verplichte examenmodules

Docent:
Karen van Wichen

Q-Highschool

Aanmelden

Maak je aanmelding compleet op de volgende pagina.

Wat is filosofie?

Vraagstukken die bij het vak filosofie aan bod komen, zijn tijdloos: Wat is de mens? Hoe moeten we leven? Wat is een rechtvaardige samenleving? Wat kunnen we kennen? Deze vragen worden steeds gekoppeld aan actuele vraagstukken: Hoe verschillen mensen van robots? Hebben mensen wel een vrije wil? Mogen we vluchtelingen opsluiten? Is iedereen gelijk? Wat is een goed leven? Wat is de verhouding tussen rede en religie? Dergelijke vragen houden ieder mens, en ongetwijfeld ook jou, wel eens bezig.
Het vak filosofie is onderverdeeld in thema’s, die altijd te maken hebben met de actualiteit. Daarnaast grijpt het terug op de geschiedenis. In het verleden zijn er namelijk veel grote en relevante denkers geweest, die interessante ideeën en theorieën hebben ontwikkeld. Ons eigen denken is mede tot stand gekomen door wat anderen vóór ons gedacht hebben. Om onszelf beter te kunnen begrijpen, is het ook van belang om kennis te nemen van deze ideeën en gedachten.

Wat leer je bij filosfie?

Bij het vak filosofie leer je dus vooral zelfstandig na te denken en vanuit meer perspectieven een onderwerp te benaderen. Je wordt uitgedaagd om met anderen van gedachten te wisselen en argumenten te onderzoeken. Daarbij gaat het niet zozeer om het uitwisselen van meningen, maar vooral om samen tot inzichten te komen over de vragen die aan de orde zijn.

Uitgangspunt bij filosofie is het vermogen van ieder mens om redelijk te kunnen denken en dit ook bij elkaar te herkennen. Voor samen filosoferen is het dus ook nodig om begrip te hebben voor elkaar en elkaar als gelijkwaardige te zien.

Het vak filosofie is opgebouwd uit een aantal thema’s. Binnen de Q-highschool wordt aan ieder thema een module gewijd. Door de beschrijving van de modules te lezen, weet je ook wat je gaat leren en welke vragen aan de orde zijn.

De Q-highschool biedt modules die samen een examenprogramma vormen voor havo of vwo. Er zijn verplichte modules en keuzemodules bij. Enkele onderwerpen zijn voor het examen voor havo en vwo gelijk, zoals wijsgerige antropologie en wijsgerige ethiek. Andere thema’s horen specifiek bij het havo-programma (sociaal politieke filosofie) of het vwo-programma (kennisleer en wetenschapsfilosofie).

In het eindexamenjaar zoom je in op één eindexamenonderwerp. Voor havo is dat: “Persoonlijke identiteit” en voor vwo: “Het goede leven en de vrije markt”. In het eindexamenjaar havo en vwo zijn drie modules gewijd aan deze examenonderwerpen.

Past filosofie bij mij?

Filosofische modules kunnen interessant zijn voor ieder die graag dieper na wil denken over allerlei thema’s. Nieuwsgierigheid en het verlangen meer te begrijpen en wijzer te worden, zijn het belangrijkst. Filosofen lossen vragen niet zo snel mogelijk op, maar nemen tijd om er rustig over te denken en zij gaan met elkaar in gesprek om hun eigen ideeën te delen en van elkaar te leren. De docenten geven veel ruimte om te praten met anderen en te schrijven over wat je bezighoudt en zoeken steeds naar aansluiting bij jouw leef- en denkwereld en bij de actualiteit.

De vrije modules zijn voor alle leerlingen goed te volgen: hiervoor is geen voorkennis vereist, maar wel interesse in het onderwerp en enthousiasme. Zelf nadenken en je eigen filosofie vormen, is in deze modules erg belangrijk. Je kunt er zelf voor kiezen buiten de lessen om meer of minder tijd aan de modules te besteden, afhankelijk van je interesse en je beschikbare tijd.

Om het examenprogramma goed te kunnen volgen, is het nodig om je binnen en buiten de lessen om echt in denkbeelden van de besproken filosofen en in allerlei filosofische vraagstukken te verdiepen. Deze modules zijn erg geschikt voor leerlingen met een brede filosofische interesse en veel doorzettingsvermogen.

Losse modules volgen?

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen losse modules (van 8 weken) te volgen voor filosofie. Wanneer je een losse module kiest, moet je er even op letten welke voorkennis je nodig hebt om de module succesvol te kunnen afronden en voor welke doelgroep de module bedoeld is. Dat is steeds aangegeven bij de beschrijving van de modules. Losse modules zijn te volgen als je niet voor het vak filosofie hebt gekozen, maar je kunt ze ook naast de verplichte modules in het examenprogramma volgen.

Examen doen in filosofie?

Je kunt er ook voor kiezen om examen te doen in het vak Filosofie. Filosofie is een vak met een centraal schriftelijk examen. In het voorexamenjaren worden modules afgesloten met een schoolexamen. Dat kan een toets zijn of een praktische opdracht.

Je kunt binnen de Q-highschool zelf een compleet examenprogramma samenstellen op havo- of op vwo-niveau. Kies daarvoor de modules die je nodig hebt om je examenprogramma compleet te maken. Op havo-niveau komt dit neer op in totaal 320 studie-uren. Op vwo-niveau op 480 studie-uren. Het diplomacijfer is het afgeronde gemiddelde van alle SE-toetsen en praktische opdrachten.

Je kunt ervoor kiezen het vak versneld te volgen, door bijv. meer modules tegelijkertijd te volgen, of om examen op een hoger niveau te doen (op vwo-niveau, als je op de havo zit).

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over het vak filosofie, stel ze dan aan Steven Maaswinkel s.maaswinkel@liemerscollege.nl, Gert-Jan Lobo-Van Vliet, g.lobo@lyceumelst.nl of aan Karen Van Wichen k.vanwichen@quadraam.nl, filosofiedocenten in de Q-highschool van Quadraam.