KENNISMAKINGSMODULE: HET EILAND: ONTWERP JE EIGEN SAMENLEVING

Droomde je er vroeger weleens over om de ‘baas van Nederland’ te zijn? Wat zou je allemaal anders doen? In deze module mag je die fantasie uitleven. In een groepje ontwerp je namelijk je eigen ideale eiland. Je maakt onder andere keuzes voor een rechtvaardige verdeling van inkomsten en ontwerpt de ideale school. Daarnaast kies eigen thema’s, die je met je groepje wilt vormgeven op het eiland: willen jullie bijvoorbeeld anders omgaan met dierenrechten, met oorlog of met vrijheid van meningsuiting? Op jullie eiland bepalen jullie het! Elke bijeenkomst start met een gezamenlijke filosofische vraag, korte uitleg en discussie over goed samenleven, waarna je jouw ideeën vertaalt naar jullie eigen eiland.

Doelgroep:
HAVO 3 EN VWO 3

Ook toegankelijk voor:
Andere leerlingen met interesse voor dit onderwerp

Dag:
Donderdag 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
Geen

Docent:
Karen van Wichem

MODULE: JOUW VISIE OP HET GOEDE LEVEN EN DE VRIJE MARKT

In deze module mag jij het de docent vertellen. Wat is jouw kijk op het goede leven en de vrije markt? Aan de hand van een aantal uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen, gaan wij in een aantal interactieve colleges voor onszelf de balans opmaken. Je hebt een hoop voorwerk gedaan aan de start van de module. Tijdens deze periode ervaar je, dat je klaar bent voor het eindexamen én voor de toekomst na de middelbare school.

Doelgroep:
Alleen VWO 6

Dag:
Donderdag van 16.15 tot 17.45 uur 

Voorkennis:
Alle voorgaande verplichte examenmodules

Docent:
Karen van Wichem

 

MODULE: FILOSOFISCHE VAARDIGHEDEN

Filosoferen vereist helder nadenken, het vermogen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en de openheid om een onderwerp vanuit meer perspectieven te bekijken. Binnen het vak filosofie leer je deze vaardigheden dan ook. Je leert een tekst te begrijpen en te analyseren, zelf filosofische argumenten uit te pluizen en te creëren en deze argumenten op een overtuigende manier te brengen. Als je deze module hebt gevolgd en de afsluitende opdracht hebt gedaan, kun je filosofisch denken, schrijven en praten! Je kunt deze module ook gebruiken om extra scherp te zijn voor het examen.

Doelgroep:
HAVO 4 en HAVO 5

Dag:
Vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
Minimaal 1 module filosofie gevolgd

Docent:
Henk Schut

MODULE: JEZELF VERBETEREN IS GOED

Aansluitend op de module ‘Jezelf kennen en jezelf zijn’, ontdek jij dat het goed is om jezelf te blijven verbeteren. De wereld verandert altijd door, je zou wel gek zijn als jij niet mee verandert. Maar is verandering altijd een verbetering? Of kun je ook verbeteren door helemaal niet met bepaalde veranderingen mee te gaan? En welke dan wel? Tijdens deze module ervaar je dat je klaar bent voor het centraal schriftelijk eindexamen. Bovendien heb je ontdekt wie jij werkelijk bent!

Doelgroep:
Alleen HAVO 5

Dag:
Maandag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
Alle verplichte examenmodules

Docent:
Nadja Snoeren

MODULE: KENNISLEER

"De Russen komen eraan!".
Tijdens deze module ontdek je dat er verschillende manieren zijn om tot ware kennis te komen. Dit is belangrijk omdat we dagelijks allerlei nieuwsberichten en informatie binnenkrijgen. Bijvoorbeeld over wat gezond is en wat niet.
Bij kennisleer krijg je tools en denkmethodes mee, die jou gaan helpen om echt nieuws van nep nieuws te onderscheiden. Je zult na deze module nooit meer klakkeloos iets van een ander aannemen. Of het nu propaganda is van Russische hackers, informatie van een Amerikaans nieuwsstation of nieuws vanuit het Voedingscentrum.
Je traint bij deze module dus vaardigheden die jou bestand maken tegen onzin!
Kortom: kennisleer wordt voor jou een echte game changer.

Doelgroep:
VWO 5 en anderen... 

Dag:
Woensdag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:
antropologie of ethiek gevolgd hebben

Docent:
Henk Schut

MODULE: Kan een robot een bewustzijn krijgen?

Kan een robot een bewustzijn krijgen? Zijn mensen zo speciaal dat wij een bewustzijn hebben en computers dat nooit kunnen ontwikkelen? Of kunnen computers net zo goed (zelf-) bewust worden: zoveel verschil is er immers niet tussen de werking van een computerchip en een hersencel. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (A.I.) gaan razendsnel en in films wordt al gewaarschuwd dat robots de wereld over zullen nemen. In deze module stellen we de vraag of dit een een reëel gevaar is. We duiken in de vraag of mensen een uniek bezit hebben: onze geest. Of dat die geest ook kan ontstaan in een robot.

Doelgroep:
HAVO 3, VWO 3, HAVO 4 en VWO 4

Dag:
Maandag van 14.30 tot 16.00 uur

Voorkennis:

Docent:
Gert-jan Lobo van Vliet

Q-Highschool

Aanmelden

Maak je aanmelding compleet op de volgende pagina.

Wat is filosofie?

Vraagstukken die bij het vak filosofie aan bod komen, zijn tijdloos: Wat is de mens? Hoe moeten we leven? Wat is een rechtvaardige samenleving? Wat kunnen we kennen? Deze vragen worden steeds gekoppeld aan actuele vraagstukken: Hoe verschillen mensen van robots? Hebben mensen wel een vrije wil? Mogen we vluchtelingen opsluiten? Is iedereen gelijk? Wat is een goed leven? Wat is de verhouding tussen rede en religie? Dergelijke vragen houden ieder mens, en ongetwijfeld ook jou, wel eens bezig.
Het vak filosofie is onderverdeeld in thema’s, die altijd te maken hebben met de actualiteit. Daarnaast grijpt het terug op de geschiedenis. In het verleden zijn er namelijk veel grote en relevante denkers geweest, die interessante ideeën en theorieën hebben ontwikkeld. Ons eigen denken is mede tot stand gekomen door wat anderen vóór ons gedacht hebben. Om onszelf beter te kunnen begrijpen, is het ook van belang om kennis te nemen van deze ideeën en gedachten.

Wat leer je bij filosfie?

Bij het vak filosofie leer je dus vooral zelfstandig na te denken en vanuit meer perspectieven een onderwerp te benaderen. Je wordt uitgedaagd om met anderen van gedachten te wisselen en argumenten te onderzoeken. Daarbij gaat het niet zozeer om het uitwisselen van meningen, maar vooral om samen tot inzichten te komen over de vragen die aan de orde zijn.

Uitgangspunt bij filosofie is het vermogen van ieder mens om redelijk te kunnen denken en dit ook bij elkaar te herkennen. Voor samen filosoferen is het dus ook nodig om begrip te hebben voor elkaar en elkaar als gelijkwaardige te zien.

Het vak filosofie is opgebouwd uit een aantal thema’s. Binnen de Q-highschool wordt aan ieder thema een module gewijd. Door de beschrijving van de modules te lezen, weet je ook wat je gaat leren en welke vragen aan de orde zijn.

De Q-highschool biedt modules die samen een examenprogramma vormen voor havo of vwo. Er zijn verplichte modules en keuzemodules bij. Enkele onderwerpen zijn voor het examen voor havo en vwo gelijk, zoals wijsgerige antropologie en wijsgerige ethiek. Andere thema’s horen specifiek bij het havo-programma (sociaal politieke filosofie) of het vwo-programma (kennisleer en wetenschapsfilosofie).

In het eindexamenjaar zoom je in op één eindexamenonderwerp. Voor havo is dat: “Persoonlijke identiteit” en voor vwo: “Het goede leven en de vrije markt”. In het eindexamenjaar havo en vwo zijn drie modules gewijd aan deze examenonderwerpen.

Past filosofie bij mij?

Filosofische modules kunnen interessant zijn voor ieder die graag dieper na wil denken over allerlei thema’s. Nieuwsgierigheid en het verlangen meer te begrijpen en wijzer te worden, zijn het belangrijkst. Filosofen lossen vragen niet zo snel mogelijk op, maar nemen tijd om er rustig over te denken en zij gaan met elkaar in gesprek om hun eigen ideeën te delen en van elkaar te leren. De docenten geven veel ruimte om te praten met anderen en te schrijven over wat je bezighoudt en zoeken steeds naar aansluiting bij jouw leef- en denkwereld en bij de actualiteit.

De vrije modules zijn voor alle leerlingen goed te volgen: hiervoor is geen voorkennis vereist, maar wel interesse in het onderwerp en enthousiasme. Zelf nadenken en je eigen filosofie vormen, is in deze modules erg belangrijk. Je kunt er zelf voor kiezen buiten de lessen om meer of minder tijd aan de modules te besteden, afhankelijk van je interesse en je beschikbare tijd.

Om het examenprogramma goed te kunnen volgen, is het nodig om je binnen en buiten de lessen om echt in denkbeelden van de besproken filosofen en in allerlei filosofische vraagstukken te verdiepen. Deze modules zijn erg geschikt voor leerlingen met een brede filosofische interesse en veel doorzettingsvermogen.

Losse modules volgen?

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen losse modules (van 8 weken) te volgen voor filosofie. Wanneer je een losse module kiest, moet je er even op letten welke voorkennis je nodig hebt om de module succesvol te kunnen afronden en voor welke doelgroep de module bedoeld is. Dat is steeds aangegeven bij de beschrijving van de modules. Losse modules zijn te volgen als je niet voor het vak filosofie hebt gekozen, maar je kunt ze ook naast de verplichte modules in het examenprogramma volgen.

Examen doen in filosofie?

Je kunt er ook voor kiezen om examen te doen in het vak Filosofie. Filosofie is een vak met een centraal schriftelijk examen. In het voorexamenjaren worden modules afgesloten met een schoolexamen. Dat kan een toets zijn of een praktische opdracht.

Je kunt binnen de Q-highschool zelf een compleet examenprogramma samenstellen op havo- of op vwo-niveau. Kies daarvoor de modules die je nodig hebt om je examenprogramma compleet te maken. Op havo-niveau komt dit neer op in totaal 320 studie-uren. Op vwo-niveau op 480 studie-uren. Het diplomacijfer is het afgeronde gemiddelde van alle SE-toetsen en praktische opdrachten.

Je kunt ervoor kiezen het vak versneld te volgen, door bijv. meer modules tegelijkertijd te volgen, of om examen op een hoger niveau te doen (op vwo-niveau, als je op de havo zit).

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over het vak filosofie, stel ze dan aan Steven Maaswinkel s.maaswinkel@liemerscollege.nl, Gert-Jan Lobo-Van Vliet, g.lobo@lyceumelst.nl of aan Karen Van Wichen k.vanwichen@quadraam.nl, filosofiedocenten in de Q-highschool van Quadraam.