Expert

Omschrijving:

Een expert heeft enorm veel kennis of vaardigheden op één bepaald aspect van het vakgebied en kan deze kennis/vaardigheden op een begrijpelijke manier overbrengen op de modulemaker of op de leerlingen.
Een specifiek voorbeeld van een expert is een native speaker in een moderne vreemde taal.

Profiel:

 • Wordt door zijn omgeving gezien en gevraagd als expert op (een aspect van) zijn vakgebied
 • kan zijn vakkennis inzetten om de moduleontwerper bij te staan in het ontwerpen van een hoogwaardige module voor (een aspect) van het vak
 • kan zijn vakkennis inzetten om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om de module succesvol te doorlopen
 • De expert houdt zich daarbij aan de uitgangspunten van de Q-highschool

Heeft vooral contact met:

 • De modulemaker
 • De wegwijzer
 • De vakdidactisch begeleider

Aard van de taak en arbeidsrelatie:

 • Inzet als expert in moduleontwikkeling of ontwikkeling van een avontuur is tijdelijk (éénmalig)
 • Inzet als expert in de uitvoering van de module/avontuur is tijdelijk, maar herhaalt zich
 • Inzet is altijd op verzoek van parcoursbouwer, moduleontwerper of eindverantwoordelijk docent
 • Er is geen sprake van een arbeidsrelatie (als de expert geen docent is), maar uren worden op basis van afspraken vergoed op factuurbasis of op basis van dienst – wederdienst.

Tijdsinschatting:

 • Varieert van 2 tot max. 8 uur per module/avontuur bij de ontwikkeling
 • Varieert van 2 tot max. 4 uur per module/avontuur bij uitvoering van de module/avontuur (kan vaker worden herhaald)

Bedoeld voor: parcoursen en avonturen