Parcoursbouwer

Omschrijving:

Een parcoursbouwer zorgt ervoor dat het parcours (bestaande uit modules) op een bepaald vakgebied tot stand komt, zoekt naar het juiste talent en leidt het project vanaf de opzet tot de evaluatie.

Profiel:

 • Heeft algemeen onderwijskundige kennis
 • Kan zich interesseren voor en verdiepen in inhoud/aard van een bepaald vak, maar liever nog van verschillende vakken
 • Heeft verstand van flexibele, effectieve en moderne manieren van het leren organiseren
 • Kan in samenwerking met stakeholders (leerlingen, docenten, experts, inspiratoren, bedrijfsleven) tot een modulaire opbouw van het curriculum komen
 • Kent de Q-highschooleisen die aan modulaire opbouw van een parcours gesteld worden
 • Heeft projectmanagementkwaliteiten
 • Weet welke kwaliteiten nodig zijn om bepaalde klussen te klaren
 • Weet mensen te vinden die aan deze kwaliteiten voldoen
 • Kan processen organiseren die leiden tot creatieve en innovatieve ideeën
 • Kan mensen enthousiasmeren om deze creatieve en innovatieve ideeën om te zetten in werkbare elementen
 • Weet mensen op een effectieve en efficiënte manier in te zetten
 • Weet daarbij de lijn van het bedachte parcours vast te houden
 • Weet samen met de deelnemers een kwalitatief hoogstaand curriculum te ontwikkelen in een afgebakende periode

Heeft vooral contact met:

 • Eindexamenverantwoordelijke
 • Modulemakers
 • Experts

Aard van de taak en arbeidsrelatie:

 • Het ontwikkelen van een parcours is een afgebakend intensief project van maximaal twee schooljaren (als het curriculum vanuit het niets moet worden opgebouwd)
 • Het kan zijn dat een parcoursbouwer voor meer parcoursen wordt ingezet
 • Een parcoursbouwer krijgt een tijdelijke opdracht, ofwel naast zijn baan als docent op een school, ofwel via externe inhuur.

Tijdsinschatting:

 • Aansturen van het ontwikkelen van het parcours en alle modules: max. 12 uur er week
 • Het aansturen van de gedetailleerde uitwerking van de modules: max. 6 uur per week
 • Het aansturen van het evaluatieproces en het verbeterproces: max. 6 uur per week
 • De duur van deze afzonderlijke periodes kan verschillen, maar alle periodes samen beslaan niet meer dan 2 schooljaren.

Bedoeld voor: parcoursen