Eindexamenverantwoordelijke

Omschrijving:

De eindexamenverantwoordelijke zorgt ervoor dat het vakcurriculum (het parcours en alle daarbij behorende modules) voldoet aan de eisen voor het eindexamen en verwerkt dit in een flexibel programma van toetsing en afsluiting.

Profiel:

 • Is altijd een bevoegd docent in de juiste graad op het vakgebied
 • Heeft een lange termijn visie op het vak
 • Is op de hoogte van de eindexameneisen voor het vak en ontwikkelingen op het vakgebied
 • Heeft een overzicht van alle aspecten binnen het betreffende vakgebied
 • Kent experts en expertisegebieden
 • Weet bronnen op het vakgebied te ontsluiten voor anderen
 • Weet samenhang met andere vakken te duiden en tot stand te brengen
 • Is toegankelijk en bereikbaar voor alle andere rollen binnen het parcours
 • Is verantwoordelijk voor het programma van toetsing en afsluiting (het algemene flexibele PTA en het individuele PTA van de leerling)
 • Beoordeelt de samenhang van het parcours
 • Beoordeelt de kwaliteit van de modules en de toetsing

Heeft vooral contact met:

 • De parcoursbouwer
 • De modulemaker
 • De vakdidactisch begeleider

Aard van de taak en arbeidsrelatie:

 • Is als bevoegd docent in tijdelijke of vaste dienst van Quadraam, eventueel in combinatie met een baan op een (andere) school.
 • Heeft een rol op de achtergrond en is niet aanwezig bij de uitvoering van de modules, tenzij daarom specifiek wordt gevraagd door de vakdidactisch begeleider of de moduleontwerper.
 • Gedurende de periode van curriculumontwikkeling (maximaal 2 jaar) is deze taak intensiever dan daarna.
 • Het is een taak die bij voorkeur voor een langere periode wordt uitgevoerd.
 • Rol kan worden gecombineerd met andere rollen, zoals parcoursbouwer, modulemaker of vakdidactisch begeleider.

Tijdsinschatting:

 • Gedurende de periode van parcoursbouw: max. 6 uur per week
 • Na de periode van parcoursbouw: max. 4 uur per week

Bedoeld voor: parcoursen