SAMEN INNOVATIEF ONDERWIJS ONTWIKKELEN

DE Q-HIGHSCHOOL

Om de missie van de Q-highschool te begrijpen, is het van belang ook de missie van Quadraam te kennen. Daaraan willen we namelijk graag een bijdrage leveren.

In 2020 is bij Quadraam leren georganiseerd als een open proces, waarin leerlingen en medewerkers samen leerkracht ontwikkelen.

De Q-highschool is een lerend netwerk binnen Quadraam, dat onderwijsaanbod bedenkt, maakt en organiseert, waaraan alle leerlingen en medewerkers van de dertien Quadraamscholen en partners kunnen deelnemen.

Leerlingen kunnen binnen de Q-highschool interessante modules of kleine vakken volgen, zoals informatica, filosofie of Spaans, maar vooral ook meedoen aan innovatieve leeractiviteiten of programma’s die ontstaan vanuit leervragen van leerlingen of vanuit talenten van docenten. Het streven is om met het onderwijs in de Q-highschool bestaande structuren te doorbreken. Daarbij denken we aan plaats- en tijdonafhankelijk leren, maar ook aan leeractiviteiten die door eigen leerlingen samen met docenten en experts van binnen en buiten Quadraam worden bedacht, vormgegeven en georganiseerd.


4 leidende principes van de Q-highschool

Er zijn vier leidende principes die richting geven aan het onderwijsaanbod en de werkwijze binnen de Q-highschool. Deze principes zijn hieronder beschreven en geven aan waar de Q-highschool voor staat.

01 OPEN LEERSYSTEEM

De Q-highschool draagt bij aan het creëren van een open leersysteem (virtueel en fysiek) waarvan alle leerlingen en medewerkers van Quadraam en partners deel uitmaken. Wij zien de Q-highschool als een netwerk van mensen (leerlingen, ouders, medewerkers en partners) die het beste uit zichzelf willen halen, elkaar daarbij kunnen helpen en daarvoor hun eigen netwerk willen inzetten. Leerlingen groeperen zich op basis van een gezamenlijke leerbehoefte, ambitie of doel, onafhankelijk van leeftijd of opleidingsniveau. Medewerkers zetten hun talenten in om precies die expertise en/of begeleiding te bieden waarmee in de leerbehoeften van leerlingen voorzien wordt, of de ambitie/het doel van leerlingen behaald wordt. Met het netwerk van leerlingen, hun ouders en medewerkers wordt de buitenwereld toegankelijk gemaakt waardoor expertise en leermogelijkheden haast oneindig voorradig zijn.

02 REGIE BIJ DE LEERLING

Wij geloven erin dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor (delen van) hun eigen leerproces. De Q-highschool biedt daarvoor de ruimte en de mogelijkheden in aanvulling op de mogelijkheden binnen hun eigen school. Leerlingen worden uitgedaagd hun eigen leervragen te formuleren, anderen uit te nodigen deze leervragen samen met hen te expliciteren en te onderzoeken en aan te geven welke expertise en begeleiding zij nodig hebben om deze leervragen gezamenlijk te beantwoorden. Door dicht bij de leerbehoeften van leerlingen te blijven en hen regie te geven op het leerproces, verwachten we de intrinsieke motivatie van leerlingen aan te spreken. De Q-highschool voorziet in de tools (voor leerlingen en docenten) om tot geëxpliciteerde leervragen te komen en daarbij passende leeractiviteiten te ontwerpen die deels tijd- en plaatsonafhankelijk worden vormgegeven.

03 LEREN IS GROEIEN

Quadraam gelooft in het vermogen van ieder mens om zichzelf te ontwikkelen. Binnen de Q-highschool gaan we daarom uit van de dingen die een leerling al kan, of graag wil ontwikkelen en bouwen daarop voort. Daarmee versterken we talenten die kinderen in potentie hebben. Positieve leerervaringen dragen bij aan het zelfvertrouwen en vergroten de durf om nieuwe dingen uit te proberen. Experimenteren, fouten maken, opnieuw beginnen, of het gewoon anders doen, mag dan ook binnen de Q-highschool, zonder erop te worden afgerekend. De leerervaring weegt zwaarder dan het eindresultaat.

Ons motto hierbij is:
“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan” (Pippi Langkous)

04 LEREN OMDAT HET ERTOE DOET

Om te leren heb je hoofd, hart en handen nodig. Leren is ervaren, denken, doen en zijn. In de Q-highschool nemen leerlingen deel aan leeractiviteiten die ertoe doen: voor henzelf, voor de mensen die hen begeleiden en voor de wereld om hen heen. Er is sprake van samenhang (leren in gehelen) en interdisciplinariteit (kijken vanuit verschillende kennisgebieden). Verder leiden leeractiviteiten tot betekenisvolle creaties, producten of levenslessen. Leerlingen leggen verbanden tussen hun eigen leerproces en de buitenwereld door onderzoek en veldwerk te doen en door te ondernemen en te creëren.

Q-HIGHSCHOOL

DE ONTWERPERS

wil je weten wie de Q-highschool ontworpen hebben?